Thứ tư Ngày 08 Tháng 07 Năm 2020, 03:47:08

Hào khí Điện Biên hôm nay

Ngày đăng: 06/05/2019

QK2 – Sáu mươi lăm năm trước, được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân loại tiến bộ, toàn thể dân tộc Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm Châu – chấn động địa cầu”. Chiến thắng ấy đã đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang vàng chói lọi nhất, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh.

Tích cực thực hiện mục tiêu thi đua “Luyện quân, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ .

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tạo bước ngoặt lịch sử, giáng đòn quyết định làm thay đổi cục diện kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thúc đẩy ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám; một nửa đất nước được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đối với thế giới, Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, trực tiếp làm lung lay nền móng, thành lũy của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới; báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới; thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ la-tinh đứng lên đấu tranh thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, tự giải phóng dân tộc.

Hào khí Điện Biên 65 năm về trước là biểu trưng cho sức mạnh Việt Nam trường tồn, bất diệt; là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa và tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam. Hào khí ấy, tinh thần chiến thắng ấy đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chủ động nắm bắt thời cơ, vượt mọi khó khăn, thử thách để đi đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Địa bàn Quân khu 2 tự hào có Điện Biên. Nhân dân trên địa bàn và LLVT Quân khu 2 tự hào vì đã được trực tiếp góp phần to lớn cho chiến dịch. Đồng bào tại chỗ cũng như đồng bào, chiến sĩ cả nước dốc sức dốc lòng, gánh gạo vượt đèo, thồ hàng vượt núi phục vụ chiến dịch. Nhiều tấm gương bộ đội, dân công hỏa tuyến, nhân dân trên địa bàn Quân khu 2 đã dũng cảm quên mình, góp sức người sức của, mồ hôi và xương máu cùng toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng lẫy lừng. Chiến trường Điện Biện ở phạm vi Tây Bắc, nhưng tinh thần Điện Biên, hào khí Điện Biên không biên giới, vượt qua không gian và thời gian, ngự trị trong trái tim, khối óc của người Việt Nam cũng như bạn bè thế giới, ngưỡng mộ, động viên, thôi thúc con người vượt qua hy sinh, khó khăn gian khổ giành chiến thắng.

Sau hơn ba mươi năm đổi mới, đất nước trên đà phát triển, hội nhập quốc tế với nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Những biến động của tình hình chính trị và kinh tế thế giới tác động trực tiếp đến sự ổn định, phát triển của đất nước. Các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tôn giáo, dân tộc gia tăng các hoạt động chống phá thành quả cách mạng nước ta.

Năm xưa, cha ông ta làm nên chiến thắng từ sức mạnh, nhân tố chính trị tinh thần, ở khối đại đoàn kết toàn dân và bản lĩnh, trí tuệ, ý chí quyết chiến quyết thắng. Bài học ấy, tinh thần, hào khí ấy đặt ra yêu cầu cho thế hệ hôm nay phải phát huy cao độ phẩm chất dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo vượt qua thách thức, tất cả để giành chiến thắng. Tình hình đó đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải luôn cảnh giác, phát huy cao độ nội lực và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại, tạo dựng nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để giữ ổn định và phát triển đất nước.

Điện Biện hôm nay, Tây Bắc hôm nay từng ngày thay da đổi thịt. Chiến trường Điện Biên năm xưa vẫn còn những chứng tích chiến tranh nhưng vết thương dần lành lặn để nhường chỗ cho cuộc sống ổn định, yên bình và từng bước phát triển, trở thành điểm du lịch hấp dẫn, tiềm năng thế mạnh để vẫy gọi đầu tư. Nhưng Điện Biên Tây Bắc còn đó những khó khăn, còn những người dân nghèo, còn có các thế lực thù địch lẩn khuất chống phá. Dấu ấn Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là bài ca hào sảng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, biết đánh, dám đánh và quyết thắng. Hào khí Điện Biên năm xưa cần trở thành sức mạnh nội lực từ lòng quyết tâm vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, tiệm cận văn minh hiện đại, vững vàng thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ.

QUÂN KHU 2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *