Thứ sáu Ngày 20 Tháng 09 Năm 2019, 10:15:47
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Chiêu trò suy diễn chuyện học sinh để chống phá Đảng

19/09/2019

QK2 – Mùa thu là mùa của năm học mới. Thời điểm đất nước vào thu hằng năm cũng là dịp học sinh thanh thiếu niên, nhi đồng và toàn ngành giáo dục, mở rộng ra là toàn dân bước vào năm học. Năm học mới 2019-2020 vừa bắt đầu, đúng vào dịp kỷ niệm […]

Vạch trần, làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở […]

Không thể biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật

QK2 – Ngày 3-9, tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã báo cáo, từ cuối năm 2018 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 65.924 vụ án, tăng 9,4% so với năm 2018. Số vụ án mới khởi tố trong […]

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh

QK2 – Nửa thế kỷ Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta biến đau thương thành hành động cách mạng; triển khai thực hiện di nguyện của Người; từng bước hoàn thành nhiệm vụ vinh quang trên con đường cách mạng Bác chọn. Lăng Chủ tịch Hồ Chí […]

Gắn quyền con người với quyền của dân tộc

QK2 – Lâu nay, các thế lực thù địch tập trung chống phá, xuyên tạc về quyền con người của nước ta; lợi dụng các vấn đề trong nước, những vấn đề còn hạn chế để tuyên truyền, xuyên tạc Việt Nam vi phạm quyền con người. Chẳng hạn như vấn đề về môi trường, […]

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận

Một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đó là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại, sức sống mãnh liệt của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận. Thế nhưng bằng cái nhìn […]

Bảo vệ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta

QK2 – Ngày 1-7-2019, Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi có hiệu lực thi hành. Lợi dụng sự kiện này, trên một số trang báo mạng, blog phản động, một số kẻ xấu đã đăng tải bài viết, có nội dung cho rằng: Luật ra đời chỉ nhằm “bao che tội phạm và bảo […]

Khẳng định tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

QK2 – Hơn 70 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng; đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ, đưa dân tộc Việt Nam từ thuộc địa […]

Hiểu đúng và tôn trọng giá trị lịch sử

QK2 – Cách đây 65 năm, đêm 20 rạng ngày 21-7-1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết. Đây là một trong những thắng lợi về mặt ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đạt được trên bàn Hội nghị, nhưng trước hết đó […]

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang mang lại kết quả tốt

Một số phần tử phản động, thế lực thù địch bên ngoài và một số người bất đồng chính kiến đang cố tình xuyên tạc, hiểu sai cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay tại Việt Nam với các luận điệu như: Chống tham nhũng vẫn có giới hạn, vẫn có vùng cấm không […]