Thứ sáu Ngày 17 Tháng 09 Năm 2021, 01:29:31
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

14/09/2021

QK2 – Lai Châu là địa bàn trọng điểm về QP-AN, địa hình rộng, chia cắt, có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 4 dân tộc cần được bảo tồn, đặc biệt trên địa bàn tỉnh có 4 huyện biên giới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều […]

Nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn chống phá công tác phòng, chống dịch Covid-19

QK2 – Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các biện pháp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung […]

Đập tan luận điệu xuyên tạc thành quả, ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám

QK2 – Hằng năm, cứ vào dịp kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các thế lực thù địch lại ngay lập tức “bổn cũ soạn lại”, tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ thành quả, ý nghĩa của sự kiện trọng đại này. Mục đích của chúng là hạ […]

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc truyền thống Quân đội, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

QK2 – Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Với chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, Quân đội được Đảng lãnh đạo tuyệt […]

Xây Quỹ vắc xin để đẩy lùi đại dịch

QK2 – Thời gian qua, mọi tầng lớp nhân dân đã và đang tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 thì một số cá nhân, tổ chức tiếp tục đăng tải những thông tin trên các trang mạng xã hội xuyên tạc về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng dịch của nhân […]

Cảnh giác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Quân đội ta

QK2 – Thời gian qua, lợi dụng các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch lại tiếp tục tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quân đội ta. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Quân đội tuy chưa thể làm ảnh hưởng đến tinh […]

Tăng cường phản bác các quan điểm sai trái với mục tiêu của Đảng về xây dựng CNXH

QK2 – Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua. Trong gần một thế kỷ đấu tranh, lao động, sáng tạo, Đảng và nhân dân ta đã từng bước nhận thức đầy đủ hơn, hình dung rõ […]

Vững niềm tin trên con đường dân tộc

Bài 3: Vững tin theo con đường của Bác QK2 – Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Độc lập dân tộc gắn liền với […]

Vững niềm tin trên con đường dân tộc

Bài 2: Vững vàng trước sóng gió QK2 – Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX được coi là thời gian tổn thất chưa từng có trong lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và của CNXH trên thế giới. Các nước XHCN từng bước […]

Vững niềm tin trên con đường dân tộc

QK2 – LTS – Đúng vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), Tổng Bí […]