Thứ ba Ngày 02 Tháng 03 Năm 2021, 08:22:38
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Nhận diện và đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở tỉnh Lai Châu

01/03/2021

QK2 – Tỉnh Lai Châu với đặc thù địa bàn rộng, địa hình chia cắt, phức tạp, đường biên giới dài, xuất phát điểm thấp; có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 4 dân tộc thuộc nhóm bảo tồn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào […]

Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự một lòng vì dân, vì nước

Trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc và của nhân dân Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu của mình. Càng những lúc khó khăn, gian khổ, tinh thần "lấy dân làm gốc" của Đảng càng được thể hiện rõ ràng, nhất quán […]

Cảnh giác một số trang mạng tăng cường chống phá Đại hội XIII của Đảng

QK2 – Chưa đầy tháng nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhưng đây cũng là sự kiện mà các thế lực chống đối tăng cường sử dụng nhiều thủ đoạn để xuyên tạc. […]

Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

Nhận thức rõ đặc điểm và xu hướng phát triển của thời đại cũng như cục diện và tình hình thế giới là công việc rất cần thiết. Mỗi quốc gia, dân tộc cần biết mình đang sống trong thời đại gì và bối cảnh thế giới nào, với những tính chất, đặc điểm, nội […]

Vạch trần thủ đoạn “cầm đèn chạy trước ô tô”

QK2 – Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 (khóa XII) của Đảng diễn ra với các nội dung chuẩn bị cho Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay ngày khai mạc, nhiều trang mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết bình luận đồn đoán, bình […]

Cảnh giác thủ đoạn núp bóng “nhân quyền” để chống phá chế độ

QK2 – Hàng năm, cứ mỗi khi đến dịp kỉ niệm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12), các thế lực thù địch lại nhanh chóng lợi dụng sự kiện này “bổn cũ soạn lại”, trắng trợn xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam cũng như phủ nhận những nỗ lực, thành tựu […]

Lật tẩy chiêu trò lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước

QK2 – Với chiêu bài “đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền”, thời gian qua, các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để công kích, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng đưa ra luận điệu “Việt Nam đàn áp tôn giáo”, “vi phạm quyền tự do tôn giáo” […]

Lật tẩy chiêu trò lợi dụng góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII để chống phá Đảng, Nhà nước

QK2 – Thời gian qua, toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến của nhân dân. Vậy mà, bên cạnh những đóng góp trách nhiệm, chân tình của đông đảo người dân thì […]

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tan âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch

QK2 – Đoàn kết là truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được hun đúc, kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử,  quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cách đây vừa tròn 90 năm, ngay sau khi Đảng […]

Sư đoàn 316 với công tác đấu tranh trên không gian mạng

QK2 – Vào thời điểm trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, chống đối, lợi dụng triệt để không gian mạng để tăng cường các hoạt động chống phá, đưa ra luận điệu tuyên truyền xuyên tạc sai trái nhằm làm suy […]