Thứ hai Ngày 22 Tháng 07 Năm 2019, 04:35:49
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

15/07/2019

QK2 – Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị, tiến tới tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. […]

Chữa căn bệnh “né” trách nhiệm

Một trong những căn bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tồn tại lâu nay là bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mặc dù đã được nhận diện và chỉ rõ là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4, […]

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc công cuộc phòng, chống tham nhũng

QK2 – Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 có hiệu lực thi hành từ 1-7-2019, tuy nhiên, công cuộc PCTN của Đảng ta đã được triển khai từ rất lâu và đã đạt nhiều thành quả quan trọng, nhất là từ khi Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN được thành lập (đầu […]

Vững niềm tin vào tiến trình hội nhập và phát triển

QK2 – Ngày 25-6 vừa qua, Ủy ban Châu Âu (EC) đã thông qua và chấp thuận ký kết với Việt Nam Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA). EVFTA là một trong những hiệp định thương mại song phương thế hệ mới, bao gồm những điều […]

Ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm

QK2 – Gần đây, nhân dịp một phái đoàn của Mỹ đến Việt Nam để tham dự “Đối thoại nhân quyền” thường niên, tổ chức “Ân xá quốc tế” đã cho công bố bản báo cáo phúc trình “Tù nhân lương tâm tại Việt Nam”. Họ cho rằng, “tù nhân lương tâm” đã tăng vọt […]

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch – nhiệm vụ chính trị trung tâm của báo chí

Là tiếng nói của Đảng, của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và là diễn đàn rộng rãi của nhân dân, 94 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và công cuộc […]

Khẳng định giá trị Di chúc của Người là Quốc bảo

QK2 – Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bản Di chúc do Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh viết, được công bố một phần sau khi Người qua đời. Văn bản đầu tiên được viết trong 5 ngày, kết thúc vào ngày 15-5-1965, dài 3 trang […]

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Báo Quân khu đăng nguyên văn nội dung bản viết “Di chúc của Hồ Chí Minh” công bố năm 1969. Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, trong đó kết tinh những tinh hoa tư tưởng, đạo […]

Khẳng định uy tín Việt Nam trên trường quốc tế

QK2 – Ngày 7 tháng 6, Đại hội đồng LHQ đã chính thức bầu Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, với sự ủng hộ rất cao: 192/193 phiếu. Điều đáng nói là, nhiệm kỳ 2008-2009, nước ta đã trúng cử và thể […]

Hệ lụy từ hoạt động lợi dụng tà giáo

QK2 – Những ngày gần đây, dư luận cả nước bàng hoàng khi các cơ quan chức năng khám phá vụ án thi thể người trong khối bê tông. Quá trình điều tra, những tình tiết của người bị hại và nghi can trong vụ án có liên quan đến một giáo phái lạ, mà […]