Thứ ba Ngày 02 Tháng 03 Năm 2021, 09:11:49
Hoàn tất
Đóng

Bổ sung quy định kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với Quân nhân chuyên nghiệp

01/03/2021

QK2 – Theo Thông tư số 12/2021/TT-BQP ngày 28/01/2021 (TT12/2021) của Bộ Quốc phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ […]

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Công ước của LHQ và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

QK2 – Sáng 22/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị (trực tuyến) Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp […]

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Tư pháp, Ủy ban kiểm tra, Thanh tra, Pháp chế

QK2 – Chiều 30/12, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Tư pháp, Ủy ban kiểm tra, Thanh tra, Pháp chế (TP-UBKT-TT-PC), phổ biến giáo […]

Quy định mới về giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

QK2 – Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong Bộ Quốc phòng (TT136/2020), có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2020 gồm 3 chương với 41 điều. Một trong những […]

Chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

QK2 – Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và các quy định, hướng dẫn thi hành Luật; những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác […]

Xử phạt đối với hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

QK2 – Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Luật PCTHCRB) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020; việc ban hành Luật là sự thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức […]

Tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn Luật Dân quân tự vệ

QK2 – Ngày 2-11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ cho 268 cán bộ các sở ban ngành tỉnh; cán bộ Ban CHQS huyện. Đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Trần Xuân Cương, Phó Tham mưu trưởng QK dự, […]

Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình

Tại Điều 8 Luật Dân quân tự vệ sửa đổi được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 quy định: 1. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham […]

Hành vi và mức độ hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật

QK2 – Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ (NĐ112/2020) về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) quy định cụ thể các nhóm hành vi vi phạm (HVVP) bị xử lý kỷ luật (XLKL). Theo đó, CB,CC,VC có HVVP các quy định về nghĩa vụ của CB,CC,VC; vi […]

Nhiệm vụ của dân quân tự vệ

QK2 – Trong luật Dân quân tự vệ sửa đổi được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 quy định tại Điều 5 về nhiệm vụ của Dân quân tự vệ như sau: 1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp với các […]