Chủ nhật Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023, 06:29:27
Hoàn tất
Đóng

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe quân sự

13/09/2022

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, tước quyền sử […]

Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe quân sự

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, điều kiện, trình […]

Trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe quân sự

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, trình tự, thủ […]

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe quân sự

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, thẩm quyền, trình […]

Điều kiện đối với người học lái xe quân sự

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, điều kiện đối […]

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh mạng

QK2 – Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Theo đó, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh mạng được quy định tại Điều 22. Cụ thể như sau: 1. […]

Trình tự, thủ tục ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

QK2 – Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Theo đó, trình tự, thủ tục ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định tại Điều […]

Điều kiện về biện pháp kỹ thuật để giám sát, bảo vệ an ninh mạng

QK2 – Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Theo đó, điều kiện về biện pháp kỹ thuật để giám sát, bảo vệ an ninh mạng được quy định tại Điều 10. Cụ thể như sau: 1. Môi trường vận hành của […]

Điều kiện bảo đảm an ninh mạng đối với thiết bị, phần cứng, phần mềm là thành phần hệ thống

QK2 – Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Theo đó, điều kiện bảo đảm an ninh mạng đối với thiết bị, phần cứng, phần mềm là thành phần hệ thống được quy định tại Điều 10. Cụ thể như sau: 1. […]

Điều kiện về nhân sự vận hành, quản trị hệ thống, bảo vệ an ninh mạng

QK2 – Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Theo đó, điều kiện về nhân sự vận hành, quản trị hệ thống, bảo vệ an ninh mạng được quy định tại Điều 9. Cụ thể như sau: 1. Có bộ phận phụ […]