Thứ hai Ngày 29 Tháng 05 Năm 2023, 11:08:18
Hoàn tất
Đóng

Miễn kiểm định lần đầu, kéo dài chu kỳ đăng kiểm của một số loại ô tô

22/03/2023

QK2- Từ 22/3, Thông tư 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021 về đăng kiểm phương tiện ô tô của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chính thức có hiệu lực. Theo đó, cho phép miễn kiểm định lần đầu với xe cơ giới mới chưa sử dụng, có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề […]

Huấn luyện sĩ quan dự bị

QK2 – Ngày 6 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, huấn luyện sĩ quan dự bị được quy định tại Điều 17. Cụ thể như sau: 1. Nội dung huấn luyện sĩ quan dự bị, gồm: Huấn luyện chỉ huy […]

Phúc tra sĩ quan dự bị

QK2 – Ngày 6 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, phúc tra sĩ quan dự bị được quy định tại Điều 14. Cụ thể như sau: 1. Hằng năm, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện lập kế hoạch phúc […]

Quản lý hồ sơ, thẻ sĩ quan dự bị

QK2 – Ngày 6 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, quản lý hồ sơ, thẻ sĩ quan dự bị được quy định tại Điều 12. Cụ thể như sau: 1. Quản lý hồ sơ gốc sĩ quan dự bị a) Ban […]

Trách nhiệm đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị

QK2 – Ngày 6 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, trách nhiệm đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị được quy định tại Điều 11. Cụ thể như sau: 1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo và hướng dẫn việc […]

Đăng ký ngạch sĩ quan dự bị và trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị

QK2 – Ngày 6 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, Điều 9 quy định việc đăng ký ngạch sĩ quan dự bị và Điều 10 quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị. […]

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe quân sự

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, tước quyền sử […]

Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe quân sự

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, điều kiện, trình […]

Trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe quân sự

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, trình tự, thủ […]

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe quân sự

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, thẩm quyền, trình […]