Thứ sáu Ngày 20 Tháng 09 Năm 2019, 10:53:49
Hoàn tất
Đóng

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

22/03/2019

Câu hỏi: Có bao nhiêu chính sách của Nhà nước về quốc phòng, cụ thể như thế nào? Trả lời: Tại Điều 4 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định 8 Chính sách của Nhà nước về quốc phòng, cụ thể như sau: 1. Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh […]

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Câu hỏi: Có bao nhiêu nguyên tắc hoạt động quốc phòng, cụ thể như thế nào? Trả lời: Tại Điều 3 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định 05 nguyên tắc hoạt động quốc phòng, cụ thể như sau: 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Câu hỏi: Có bao nhiêu nguyên tắc hoạt động quốc phòng, cụ thể như thế nào? Trả lời: Tại Điều 3 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định 05 nguyên tắc hoạt động quốc phòng, cụ thể như sau: 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Câu hỏi: Quân sự là gì? Trả lời: Tại khoản 3 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Quân sự là hoạt động đặc biệt của xã hội về xây dựng lực lượng vũ trang, đấu tranh vũ trang, trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt. Câu hỏi: Chiến tranh nhân […]

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Câu hỏi: Xâm lược là gì? Trả lời: Tại khoản 7 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Xâm lược là hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bằng cách sử dụng lực lượng vũ trang hoặc cách thức khác trái với pháp […]

Quy định mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 132-QÐ/TW ngày 8/3/2018 (QĐ132) về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại (KĐ,ĐG,XL) chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. QĐ132 gồm 20 điều, quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản để tổ […]

Xử phạt đào ngũ theo quy định của pháp luật

Đào ngũ là hành vi rời bỏ hàng ngũ Quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ đã bị kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trong thời chiến. Đào ngũ được thể hiện ở hành vi quân nhân tự ý rời bỏ đơn vị một […]

Những điểm mới về tỷ lệ hưởng lương hưu

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 thì một số quy định mới về chế độ hưu trí sẽ được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2018. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu phụ thuộc vào các yếu tố như giới tính, độ tuổi, […]

Thực hiện bù đổi trong công tác tuyển quân năm 2018

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân), trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Công điện số 1615/CĐ-BQP về việc thực hiện bù đổi trong công tác tuyển quân năm 2018. Để tiếp tục nâng […]

Quy định về cấp bậc quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp

Điều 16, Mục 2, Chương II, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2015 quy định về cấp bậc quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ như sau: 1. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác […]