Thứ năm Ngày 13 Tháng 06 Năm 2024, 11:58:16
Hoàn tất
Đóng

Chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách

14/08/2023

QK2 – Sáng 14-8, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Lễ khánh thành “Nhà Đồng đội” năm 2023 cho gia đình đồng chí Nông Thị Thanh, Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp Cục Chính trị và chồng là đồng chí […]

Quy định mới về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

QK2- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 (NĐ55/2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 (NĐ75/2021) của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp (TC,PC) và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (NCCVCM). NĐ55/2023 quy […]

Lấy ý kiến vào Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng

QK2- Sáng 23-3, Đoàn công tác liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư của BQP, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính […]

Quy định mới về một số chính sách ưu đãi cho người có công

QK2 – Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ (NĐ131) quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng, có hiệu từ ngày 15/2/2022, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách với NCC, phù […]

Hướng dẫn mới về khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

QK2 – Theo Hướng dẫn số 121/HD-BTĐKT ngày 13/01/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (HD121) về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân (TT,CN) có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ […]

Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

Theo Nghị định 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 (NĐ99/2018) của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công (NCC) với cách mạng thì mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng là 1.515.000 đồng. NĐ99/2018 quy định cụ […]

Một số chế độ chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu

I. Chế độ an dưỡng, thông tin theo Thông tư 158/2011/TT-BQP. 1. Chế độ an dưỡng tại Đoàn an điều dưỡng quân đội: a, Cấp tướng được mời đi nghỉ cùng gia đình năm 1 lần. b, Đại tá nâng lương lần 2 được mời đi nghỉ cùng gia đình 2 năm/1 lần. c, Các […]

Giải quyết chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến: Vẫn còn những khó khăn, vướng mắc

Theo kết quả khảo sát, cả nước có gần 1 triệu đối tượng là dân công hỏa tuyến (DCHT) từng làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu trong các cuộc kháng chiến. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về các chế độ, […]