Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 12:21:31
Hoàn tất
Đóng

Theo dòng thời sự

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

26/09/2020

Vận dụng sáng tạo nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng và quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng […]

Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định mọi thành công

Trong bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng trung thành, sáng tạo tư tưởng của Hồ […]

Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

QK2 – Từ Chiến khu cách mạng Tân Trào, ngày 22 tháng 8 năm 1945, Bác Hồ về Hà Nội. Tối 25/8, Người vào nội thành, ở nhà ông Trịnh Văn Bô, tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang. Sáng hôm sau, 26 tháng 8, Bác đã triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ […]

Cách mạng Tháng Tám và ý nghĩa của độc lập, tự do

Cách mạng Tháng Tám (CMT8) có giá trị vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với nhân loại. Thế nhưng hiện nay, vẫn có thế lực từ bên ngoài với tâm địa đen tối, bằng những lập luận thiếu tử tế hòng xuyên tạc và phủ định giá trị […]

Nắm bắt thời cơ lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật

QK2 – Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện. Thời cơ khởi nghĩa trong cả nước đã chín muồi. Từ  ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), quyết định phát […]

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Dấu ấn kỳ thi đặc biệt đạt “mục tiêu kép”

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 từ ngày 8 – 10/8 đã kết thúc, kỳ thi vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Đến thời điểm này, kỳ thi đã đáp ứng được “mục tiêu kép” là vừa đảm bảo chống dịch Covid-19, […]

Thông cáo đặc biệt: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng […]

Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

 Gần gũi với dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của dân là một dấu ấn trong phong cách làm việc của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Thời niên thiếu  Ngày 27/12/1931, khi bình minh ló rạng tại một làng nhỏ xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cũng là lúc […]

Tri ân bằng cả tấm lòng

QK2 – Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, tuy nhiên thực dân Pháp gây hấn trở lại, xâm lược Đông Dương. Ở Bắc Bộ, quân đội Pháp chiếm đóng nhiều nơi, tàn sát, bắn phá khiến đồng bào phải chịu nhiều đau thương, mất mát. […]

Thanh niên xung phong: 70 năm nhìn lại

Ngày 28/3/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Liên phân đội 312 của lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Bác đã tặng các đội viên 4 câu thơ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không […]