Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 04:24:14

THỂ LỆ Cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024

Ngày đăng: 30/04/2024

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

2. Chủ đề cuộc thi: "80 năm Quân đội Anh hùng".

3. Đơn vị chủ trì

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

4. Đơn vị phối hợp

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

– Hội Nhà báo Việt Nam.

5. Đơn vị thực hiện

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Mục đích, ý nghĩa

– Góp phần tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của toàn quân, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ trong tham gia xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

– Giới thiệu, quảng bá hình ảnh và hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2020 – 2024; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất, công tác, đối ngoại quốc phòng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chính sách người có công, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,… và trên mọi lĩnh vực của cuộc sống;

– Triển khai các hoạt động trọng điểm của Bộ Quốc phòng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, nhất là các nghệ sĩ, nhà báo và những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật; bổ sung và làm phong phú nguồn tư liệu ảnh quân đội phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và các tầng lớp nhân dân.

7. Đối tượng dự thi

– Cuộc thi dành cho các nhà báo, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; công dân người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân;

– Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo không được tham gia dự thi.

8. Nội dung

– Phản ánh sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng tiêu biểu; hình ảnh xây dựng QĐND Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;

– Phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; hoạt động của Quân đội tham gia phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, vùng miền của Tổ quốc;

– Kết quả, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; công tác dân vận, giúp dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; công tác hậu phương quân đội, thương binh liệt sĩ; Quân đội tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hiệp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh…;

– Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; công tác phối hợp giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân và các thành phần khác trong hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; vị trí vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

9. Quy định về tác phẩm tham gia cuộc thi

9. 1. Thể loại: Bao gồm 02 thể loại:

– Ảnh báo chí: Tác phẩm đã được đăng tải trên các loài hình báo in hoặc báo điện tử, có trích dẫn ngày, tháng, năm đăng tải; địa chỉ đăng tải; tác giả; chú thích ảnh;

– Ảnh nghệ thuật: Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép (trừ ảnh ghép thuộc thể loại panorama), thêm, bớt làm sai lệch thực tế (tác giả có thể cắt cúp, căn chỉnh sáng tối của tác phẩm).

9.2. Thời gian sáng tác: Tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2024.

9.3. Quy cách tác phẩm:

– Tác phẩm tham gia cuộc thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, cụ thể:

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm;

+ Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 – 08 ảnh (kèm theo maket của bộ ảnh). Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh);

+ Trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

– Số lượng tác phẩm: Mỗi tác giả được gửi dự thi tối đa 05 tác phẩm (ảnh đơn, ảnh bộ hoặc cả 02 loại hình ảnh bộ và ảnh đơn) cho mỗi thể loại (ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật);

– Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng JPG, dung lượng từ 5Mb – 12Mb. Ảnh không được bo viền, không có bất cứ ký hiệu nhận dạng nào trên ảnh. Không ghi chú thích, chữ ký lên trên ảnh. Trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.

– Các tác phẩm vi phạm đến vấn đề bí mật quốc gia, bí mật quân sự, chủ quyền lãnh thổ Việt Nam đều không hợp lệ.

– Ảnh nghệ thuật dự thi phải là những tác phẩm chưa được trưng bày hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm cấp quốc gia và khu vực do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức;

– Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm. Ban Tổ chức được phép loại bỏ tác phẩm vi phạm thể lệ trước, trong và sau cuộc thi.

10. Tiêu chí chọn tác phẩm triển lãm và trao thưởng

– Tiêu chí chọn tác phẩm triển lãm:

+ Tác phẩm không vi phạm thể lệ của cuộc thi.

+ Tác phẩm bám sát chủ đề, nội dung của Cuộc thi; kỹ thuật, bố cục, ngôn ngữ nhiếp ảnh, ngôn ngữ báo chí và ánh sáng tốt; hình ảnh đẹp, có tính thẩm mỹ và sức sáng tạo;

+ Đối với ảnh bộ phải có sự gắn kết, xuyên suốt giữa các ảnh trong bộ ảnh;

+ Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung bộ ảnh;

+ Số lượng ảnh của mỗi loại hình được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm dự thi, nhưng không quá 10% số ảnh Ban Tổ chức nhận được.

– Tiêu chí chọn tác phẩm trao giải thưởng:

+ Nội dung tác phẩm thể hiện đậm nét chủ đề, có thông điệp rõ ràng góc nhìn mới lạ;

+ Thể hiện xuất sắc về kỹ thuật, ngôn ngữ nhiếp ảnh và ngôn ngữ báo chí; bố cục sáng tạo; ánh sáng đẹp; hình ảnh có tính thẩm mỹ cao.

– Quyết định của Ban Tổ chức là kết quả chung cuộc.

11. Giải thưởng

– Lựa chọn 80 tác phẩm vào Chung khảo trưng bày triển lãm; bao gồm 40 ảnh báo chí (20 ảnh đơn, 20 ảnh bộ); 40 ảnh nghệ thuật (20 ảnh đơn, 20 ảnh bộ);

– Cơ cấu giải thưởng: Gồm 02 hệ thống giải thưởng cho 02 thể loại ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật, mỗi thể loại gồm:

+ 02 giải Nhất (01 ảnh đơn, 01 ảnh bộ), mỗi giải 15.000.000 đồng;

 + 04 giải Nhì (02 ảnh đơn, 02 ảnh bộ), mỗi giải 10.000.000 đồng;

+ 06 giải Ba (03 ảnh đơn, 03 ảnh bộ), mỗi giải 5.000.000 đồng;

+ 12 Giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng;

– Các tác phẩm đoạt giải, được tặng thưởng: Chứng nhận kèm theo tiền thưởng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và được cấp Bằng chứng nhận, tính điểm cấp khu vực theo Quy chế của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

– Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi, căn cứ vào số lượng và chất lượng tác phẩm của mỗi thể loại.

12. Sử dụng tác phẩm

– Mỗi tác phẩm lọt vào Chung khảo được lựa chọn trưng bày triển lãm sẽ được trả nhuận ảnh 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng); được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp Bằng Chứng nhận và được tính điểm cấp khu vực theo Quy chế của Hội.

– Ảnh đoạt giải và ảnh triển lãm được Tổng cục Chính trị toàn quyền sử dụng để tuyên truyền, quảng bá trên các ấn phẩm và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác;

– Các tác phẩm khác (ngoài tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm) nếu được sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền về QĐND Việt Nam và Quốc phòng toàn dân, Ban Tổ chức sẽ thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

13. Trách nhiệm của tác giả

– Thực hiện đúng thể lệ Cuộc thi; các tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi phải chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ cuộc thi;

– Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

14. Phương thức và thời gian nhận tác phẩm

– Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.cuocthianh80namquandoi.com

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 00h00’, ngày 01/4/2024 đến 23h59’, ngày 30/9/2024.

15. Hội đồng Giám khảo

– Hội đồng Giám khảo gồm Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo cho cả hai thể loại ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật do Cục Tuyên huấn – Cơ quan Trưởng ban tổ chức đề xuất, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị quyết định. Hội đồng Giám khảo xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với Thể lệ của cuộc thi và các quy định pháp luật liên quan;

– Hội đồng Sơ khảo báo cáo kết quả chấm sơ khảo với Ban Tổ chức cuộc thi và Hội đồng Chung khảo. Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng Chung khảo, Ban Chỉ đạo cuộc thi có trách nhiệm thẩm định và báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phê duyệt danh sách các tác phẩm đoạt giải.

16. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ nguồn kinh phí thuộc Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

17. Thông tin liên hệ

– Thông tin chi tiết về cuộc thi, tác giả gửi tác phẩm dự thi tìm hiểu tại địa chỉ website: www.cuocthianh80namquandoi.com;

– Thông tin cần biết thêm, vui lòng liên hệ:

+ Về kỹ thuật: Ông Nguyễn Xuân Chính, điện thoại: 0912 065 411; bà Nguyễn Thu Trang, điện thoại: 0243 9435 885.

+ Về nội dung: Ông Trần Minh Tuấn, điện thoại: 0968 145 636; ông Phan Văn Lương, điện thoại: 0989 255 108.

Ban Tổ chức mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của các nhà báo, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam; cán bộ, chiến sĩ toàn quân để cuộc thi thành công./.

BAN TỔ CHỨC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.