Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 03:14:12
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quyền tự do báo chí tại Việt Nam là một sự thực không thể phủ nhận, xuyên tạc

17/06/2024

QK2 – Trong mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, tạo môi trường thuận lợi để báo chí phát triển, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng […]

Lan tỏa cách làm sáng tạo, hiệu quả

QK2 – Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35) với cách làm sáng tạo, Đảng ủy Quân sự, Bộ […]

Dựa vào Nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QK2 – Nhận thức sâu sắc vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định và trân trọng sức mạnh to lớn của nhân dân, Người khẳng định: Với Đảng, “Nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì”. Trong các […]

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

QK2 – Ngay sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; ban hành Kế hoạch của Đảng ủy […]

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024): Phê bình và sửa chữa khuyết điểm, sai lầm theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QK2 – Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, với bút danh X.Y.Z. Những chỉ dẫn của Người trong “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thiết thực đối với Đảng ta và mỗi cán bộ, […]

Việt Nam luôn nỗ lực trong bảo đảm quyền con người

QK2 – Bảo đảm quyền con người (QCN) luôn được Việt Nam xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tôn trọng, bảo đảm QCN là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, được quy định trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ; được […]

Danh sách tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3, năm 2023-2024

Danh sách tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3, năm 2023-2024 I. Khối báo Trung ương 1 tác phẩm đoạt giải nhất Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam (Trần Hồng Quỳnh, […]

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng: Kỳ 2: Lan tỏa tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ

QK2 – Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trưởng Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Song thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước […]

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

QK2 – Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình […]

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QK2 – Nền tảng tư tưởng của Đảng quyết định phương hướng chính trị, bản chất cách mạng của Đảng. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một tất yếu khách quan, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Nhận thức rõ điều […]