Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 04:22:51

Đảng bộ Trung đoàn 148 tọa đàm “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”

Ngày đăng: 26/04/2024

QK2 – Tối 25/4, Đảng bộ Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316) tổ chức Tọa đàm “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”. Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn dự, chỉ đạo tọa đàm.

Đại biểu trao đổi, chia sẻ tại tọa đàm.

Đại biểu dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tập trung trao đổi các nội dung: Nhận thức về vị trí, vai trò của bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị đối với mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị; sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; thực trạng, trách nhiệm của cán bộ đảng viên tại cơ quan, đơn vị hiện nay; biện pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình, đồng đội và gia đình; trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì các cấp trong “Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị” gắn với việc thực hiện Mô hình “cán bộ, đảng viên 4 trách nhiệm”…

Tiết mục văn nghệ chào mừng tọa đàm.

Thông qua tọa đàm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp” và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu; góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ở trong toàn đảng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời khơi dậy, phát huy truyền thống dân tộc, quân đội, đơn vị, quê hương, dòng họ, gia đình; bản chất, truyền thống tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong cơ quan, đơn vị, địa phương, gia đình trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật. Góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: THANH HIỆP

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.