Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 04:52:37
Ngày đăng: 04/05/2024

Pháo lễ sẵn sàng cho kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ