Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 04:31:12
Ngày đăng: 25/04/2024

Quân khu 2 bảo đảm chu đáo doanh trại cho bộ đội tham gia luyện tập tại Điện Biên