Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 09:51:57

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Ngày đăng: 23/04/2024

QK2 – Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định bản lĩnh và trí tuệ dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. 70 năm trôi qua, nhưng âm vang Điện Biên Phủ vẫn còn vọng mãi, là động lực tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho Lực lượng vũ trang Quân khu 2 cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chính ủy Quân khu động viên thanh niên huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang lên đường nhập ngũ – Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: HOÀNG TRUNG

Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Tây Bắc đã huy động tối đa sức người, sức của làm tròn nhiệm vụ chi viện chiến dịch; huy động được 7.310 tấn gạo, 389 tấn thịt, 700 – 800 tấn rau xanh và đã đóng góp 31.818 dân công (tương đương 1.296.078 ngày công) làm công tác vận chuyển, sửa chữa cầu đường, xây dựng kho lán. Đặc biệt, khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn quyết liệt, chiến công của Trung đoàn 98 và Trung đoàn 174 thuộc Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316) gắn liền với việc tiêu diệt cứ điểm C1, A1 là niềm tự hào đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2. Góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, không thể không nhắc đến tinh thần chiến đấu dũng cảm, không ngại hy sinh gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2, tiêu biểu là khẩu đội trưởng Tô Vĩnh Diện, tổ trưởng liên lạc Bùi Minh Đức, pháo thủ Nguyễn Văn Chức, chiến sĩ Chu Văn Mùi… Những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và hy sinh thân mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tiêu biểu là: Quân khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, nắm, nhận định, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình vùng trời, biên giới, nội địa, ngoại biên, trên không gian mạng, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm; Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; chủ động phối hợp, hiệp đồng, tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, nghị định, các đề án, chiến lược về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thường xuyên củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; tổ chức khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế, thi công, bảo quản hệ thống công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện đúng kế hoạch; triển khai rà phá bom mìn, vật nổ an toàn tuyệt đối (Từ năm 2021 đến nay, các đơn vị đã bàn giao cho địa phương 5.215ha đất sạch; năm 2022 và 2023, đã huy động được 15.723 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 226 lượt phương tiện các loại tham gia ứng cứu, khắc phục 392 vụ thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn)… Qua đó, tiếp tục khẳng định Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng thủ dân sự, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tin tưởng, đánh giá cao. Tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm cơ cấu, thành phần, tỷ lệ đạt 1,8% so với dân số; đến năm 2023 đã củng cố, kiện toàn 653 chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn); thực hiện tốt sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật đúng quy định; hằng năm, tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch đề ra; các địa phương đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của các đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quyết tâm, kế hoạch và các phương án sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng, chống bão lụt, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã hằng năm đều đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đổi mới về nội dung, phương pháp chỉ đạo, gắn diễn tập khu vực phòng thủ với diễn tập chiến thuật và xử lý những nội dung an ninh phi truyền thống.

Quán triệt và thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo đúng kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Tổ chức tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Công tác hậu cần, kinh tế quốc phòng và tài chính được triển khai toàn diện, đạt hiệu quả tích cực; đời sống của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao. Công tác kỹ thuật luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số theo đúng lộ trình. Công tác đối ngoại quốc phòng luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả; tăng cường giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Trung Quốc, góp phần tăng cường niềm tin chiến lược, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Ngày nay, xu thế chủ đạo của thế giới vẫn là hòa bình, hợp tác và phát triển, song luôn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, phức tạp, khó dự báo; các nước lớn cạnh tranh quyết liệt, xung đột quân sự, chạy đua vũ trang diễn ra gay gắt…, tác động sâu sắc đến sự ổn định, hòa bình, phát triển của các quốc gia trong khu vực và thế giới. Trong nước, những thành tựu đạt được công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gần 40 năm có ý nghĩa trọng đại; chính trị ổn định, kinh tế – xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao… Địa bàn Quân khu 2 cơ bản giữ ổn định, kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá ngày càng trực diện, quyết liệt hơn, hoạt động của các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép ngày càng tinh vi và có tổ chức; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường diễn biến khó lường…

Thực tiễn trên đặt ra yêu cầu mới đòi hỏi Lực lượng vũ trang Quân khu 2 có quyết tâm chính trị cao, dự báo chính xác, kịp thời, chủ động ứng phó hiệu quả đối với mọi tình huống. Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2 quyết tâm thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hai là, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị trên địa bàn tăng cường bám nắm, nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình, dự báo đúng, kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương Tổ quốc trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế, huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trên tuyến biên giới đất liền, góp phần xây dựng vành đai biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật; trọng tâm là tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo…, góp phần bảo đảm đầy đủ kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Lực lượng vu trang Quân khu.

Tự hào kế thừa và phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quân và dân Quân khu 2 tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu phát huy sức mạnh truyền thống, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể để phát triển và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN

Chính uỷ Quân khu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.