Thứ sáu Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022, 04:25:03

Tăng cường xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng: 28/12/2020

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Ðảng, thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng luôn được Huyện ủy Mường Nhé quan tâm, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng.

Phát huy vai trò người cán bộ, đảng viên ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nậm Kè thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân. Ảnh: Quang Long

Xây dựng chi, Ðảng bộ trong sạch vững mạnh có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Hàng năm, Huyện ủy Mường Nhé đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng mở rộng dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân người đứng đầu từng cấp ủy đảng. Cùng với đó, việc lãnh đạo công tác xây dựng Ðảng được triển khai đồng bộ trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, huyện chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, gắn với triển khai xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát với điều kiện thực tế của địa phương. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 100% tổ chức cơ sở đảng, 98% cán bộ, đảng viên và 40% quần chúng nhân dân được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Cùng với đó, Ðảng bộ huyện cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề hàng năm với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định 101-QÐ/TW, Quy định số 55-QÐ/TW, Quy định số 08-QÐi/TW của Trung ương, Chỉ thị số 08-CT/TU của Tỉnh ủy. Từ đó, từng bước nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, động viên toàn thể nhân dân quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ðể Ðảng bộ huyện thật sự vững mạnh, hàng năm, Huyện ủy Mường Nhé cũng đã tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức, mở rộng dân chủ trong Ðảng; thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó, tập trung kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kiểm điểm sâu theo gợi ý của cấp ủy cấp trên. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn việc kiểm điểm sâu theo nội dung gợi ý của Tỉnh ủy; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của huyện, gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân các chi, đảng bộ trực thuộc để làm rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ðảng bộ xã Sín Thầu là một trong những điểm sáng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng của Ðảng bộ huyện Mường Nhé. Hàng năm, Ðảng ủy xã luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng các chi bộ vững mạnh. Ðể làm được điều đó, ngoài thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ chính trị khác, Ðảng bộ xã luôn làm tốt việc phát triển đảng viên. Bà Pờ Mỳ Lế, Bí thư Ðảng ủy xã Sín Thầu chia sẻ: Những đảng viên mới được kết nạp được chúng tôi chỉ đạo bình xét rất kỹ lưỡng, kiên quyết không hạ tiêu chuẩn với bất kỳ ai. Bởi sau khi được đứng vào hàng ngũ của Ðảng, những người này sẽ là nhân tố quan trọng trong việc nêu gương, tiên phong, đi đầu để cùng với Ðảng bộ, chính quyền lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Với cách làm như vậy, nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ xã đã kết nạp được 50 đảng viên (đạt 150% nghị quyết đại hội).

Cũng như Ðảng bộ xã Sín Thầu, nhờ quan tâm việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, phát huy vai trò người đảng viên tiên phong, gương mẫu ở cơ sở, vừa qua, Ðại hội Ðảng bộ xã Mường Toong, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp trước sự phấn khởi của nhân dân trong xã. Theo đánh giá của Huyện ủy Mường Nhé, các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Ðảng ủy xã là những người có uy tín, có năng lực, phẩm chất, trình độ. Ðây sẽ là những nhân tố hết sức quan trọng trong vai trò lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh công tác phát triển đảng, việc tăng cường, kiểm tra, giám sát trong đảng thời gian qua cũng đã được Huyện ủy Mường Nhé quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2015 – 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, các ban xây dựng Ðảng trong huyện đã phối hợp tổ chức 53 cuộc kiểm tra, 14 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy. UBKT các cấp đã tổ chức 23 cuộc kiểm tra, 7 cuộc giám sát chuyên đề, nhận 10 đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh, số đơn giải quyết theo quy định 7 đơn. UBKT Huyện ủy giải quyết 2 đơn, chuyển đảng ủy các đơn vị và cơ sở giải quyết 5 đơn. Xử lý kỷ luật 25 đảng viên vi phạm ở các hình thức khiển trách 13, cảnh cáo 5, khai trừ 7. Có thể nói, qua kiểm tra, giám sát, đã góp phần chấn chỉnh, ngăn ngừa xảy ra vi phạm; kịp thời phát hiện những khuyết điểm, thiếu sót trong lãnh đạo quản lý để yêu cầu khắc phục, góp phần tích cực xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

(Theo Báo Điện Biên Phủ)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.