Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 07:18:25
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tự soi, tự sửa – Chìa khóa vạn năng

07/01/2023

QK2 – Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đã khẳng định: “Phê bình là cốt giúp nhau sửa chữa khuyết điểm…; là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ”. Chính vì vậy, Người chỉ rõ: “Một tấm gương sống […]

Tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới

QK2 – Chúng ta thấy rằng, thời gian qua, nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xuyên tạc, nói xấu Quân đội […]

Tự soi, tự sửa – Chìa khóa vạn năng

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như […]

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện Đề án 1371 trong LLVT Quân khu

QK2 – Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1371/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 […]

Thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu – Đội quân công tác – Đội quân lao động sản xuất”

QK2 – Hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết xuyên tạc mối quan hệ giữa giữa Quân đội với Nhân dân nhằm […]

Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

QK2 – Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ông cha ta đã luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, đã giữ yên bờ cõi, đánh tan mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, […]

Lối sống thực dụng, ích kỷ – Con đường ngắn nhất dẫn đến suy thoái

Kỳ 2: Đấu tranh không khoan nhượng QK2 – Đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, thực dụng, ích kỷ của mỗi cơ quan, tổ chức là việc làm vừa cấp bách, vừa lâu dài bền bỉ, kiên trì mới có thể thành công. Bởi căn bệnh này hiện khá phổ biến, có khi […]

Lối sống thực dụng, ích kỷ – Con đường ngắn nhất dẫn đến suy thoái – Kỳ 1: Xuất phát từ bệnh cá nhân

QK2 – Người có lối sống thực dụng, ích kỷ luôn đặt lợi ích vật chất lên trên hết, trước hết, lấy vật chất để cân đo, so sánh; lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết mỗi bản thân hoặc gia đình mình, không quan tâm đến việc chung và những khó khăn bức xúc của […]

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Người, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Đảng ta xác định là đường lối chiến lược, sách lược của […]

Phân biệt quan điểm “sai trái, thù địch, các ý kiến khác” trên mạng xã hội

QK2 – Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển ngày càng mạnh mẽ, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư […]