Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 01:43:38
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khẳng định vị thế của Đảng trong tiến trình phát triển đất nước

01/03/2023

Bài 2: Chất lượng thực tế cuộc sống hạnh phúc QK2 – Ở bài trước đã đề cập, từ rất nhiều năm trở lại đây, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội mà các thế lực thù địch liên tục lặp đi lặp lại thành “điệp khúc”. […]

Khẳng định vị thế của Đảng trong tiến trình phát triển đất nước

Bài 1: Những “điệp khúc” xuyên tạc Hai năm trước, tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và […]

Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

Các địa phương trong cả nước đang sôi nổi vào mùa lễ hội truyền thống đầu năm mới. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, lễ hội truyền thống còn là dịp đẩy mạnh quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư, phát triển du […]

Ai trót “nhúng chàm” rồi thì rửa tay đi!

QK2 – "Ai trót “nhúng chàm” rồi thì rửa tay đi!" – Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 4, Quốc hội khóa XIV tại thành phố Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2022. Tổng Bí thư nói: “Đây là cuộc đấu tranh […]

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

QK2 – Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và chào Xuân Quý Mão, quân và dân cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm […]

Tự soi, tự sửa – Chìa khóa vạn năng

QK2 – Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “… Các cán bộ, các đảng viên, mỗi người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình […]

Tự soi, tự sửa – Chìa khóa vạn năng

QK2 – Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển Đảng. Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Sức mạnh của Đảng, của mỗi đảng bộ và đảng viên không chỉ ở ưu điểm mà còn ở chỗ nhận rõ và sửa chữa bằng được những […]

Tự soi, tự sửa – Chìa khóa vạn năng

QK2 – Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đã khẳng định: “Phê bình là cốt giúp nhau sửa chữa khuyết điểm…; là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ”. Chính vì vậy, Người chỉ rõ: “Một tấm gương sống […]

Tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới

QK2 – Chúng ta thấy rằng, thời gian qua, nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xuyên tạc, nói xấu Quân đội […]

Tự soi, tự sửa – Chìa khóa vạn năng

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như […]