Thứ tư Ngày 19 Tháng 06 Năm 2019, 12:17:05

Hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 26/03/2018

Năm 2017 là năm thứ hai Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế – xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,68%; thu nhập bình quân đầu người đạt 79,4 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 28.700 tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt 24.800 tỷ đồng. Tỉnh có 2 huyện (Yên Lạc, Bình Xuyên) được công nhận đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”, 102 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường…
Đạt được kết quả đó là do có sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát có hiệu quả của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung, kịp thời của UND tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ trong công tác tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Quân khu 2.
Về công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, năm 2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên phối hợp với BộCHQS tỉnh trong thực hiện một số nội dung nổi bật như sau:
Một là, trước tình trạng các vụ “đạn lạc” liên tiếp xảy ra tại thành phố Vĩnh Yên, thị xã Vĩnh Phúc và huyện Bình Xuyên, đe dọa trực tiếp an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân. Địa điểm xảy ra các vụ việc đều ở trong phạm vi ảnh hưởng của các trường bắn của các đơn vị quân đội trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động nắm bắt tình hình báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban xuống làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về việc định hướng thông tin báo chí trước khi diễn ra tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.
Hai là, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai tuyên truyền cuộc diễn tập KVPT thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo với quy mô một bên hai cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng thông tin cho các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền tốt các cuộc diễn tập.Thông qua công tác tuyên truyền, giúp cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên trên địa bàn có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ba là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, phối hợp mời Báo cáo viên của Bộ CHQS để thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, tình hình biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh tới đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, cán bộ Ban Tuyên giáo cấp huyện, MTTQ và các đoàn thể… Ngoài ra, thường xuyên có các tin, bài viết về quân sự, quốc phòng trong nước, trong tỉnh đăng trên bản tin sinh hoạt chi bộ, giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên có thêm những kiến thức, tài liệu khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Bốn là, Ban Tuyên giáo phối hợp với Bộ CHQS tỉnh để chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền hình, Ban Tuyên giáo các cấp về các sự kiện quân sự, quốc phòng, các nội dung lớn liên quan đến công tác quân sự của tỉnh như Lễ giao nhận quân đầu năm, kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự .
Năm là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí trong nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng trong nhân dân, chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm sau luôn cao hơn năm trước. Nhiều đảng viên, trí thức trẻ, công chức nhà nước đã tình nguyện nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; đồng thời đây cũng là nguồn lao động chất lượng cao cho xã hội sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ.
Bước sang 2018, là năm có nhiều hoạt động kỷ niêm các ngày lễ lớn của đất nước. Nhiệm vụ của công tác tuyên truyền là rất quan trọng và cũng rất nặng nề. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ CHQS sẽ tiếp tục phối hợp và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Tăng cường công tác phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phân tích, dự báo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, làm cho LLVT và nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở từng đảng bộ, chi bộ cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộ.
Bộ CHQS tỉnh trực tiếp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tập huấn, hội nghị thông tin chuyên đề… do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở các cấp…
Cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh, công tác diễn tập, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân; thực hiện chính sách hậu phương quân đội…
Phối hợp tuyên truyền về các hoạt động của toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác đảng-công tác chính trị, hậu cần-kỹ thuật; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới gắn với xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh trên các địa bàn chiến lược, công tác đổi mới , sắp xếp bộ máy quân đội theo phương châm tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả, linh hoạt, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
NGÔ KHÁNH LÂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *