Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 12:54:42

Bước chuyển biến vững chắc từ “tự soi, tự sửa”

Ngày đăng: 20/03/2023

Bài 1: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

QK2 – Đoàn KT-QP 356 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn trọng yếu, có vị trí chiến lược rất quan trọng. Nhận thức rõ vai trò đó, Đảng ủy Đoàn KT-QP 356 đã phát huy tối đa vai trò hạt nhân tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trung tâm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định ANCT trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân yên tâm bám biên, giữ đất, tích cực lao động phát triển KT-VH-XH, xây dựng cuộc sống ấm no.

TTTTN Đoàn KT-QP 356 hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây lúa vụ Đông Xuân tại xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.


Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 356 chia sẻ: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tập thể Đảng ủy Đoàn KT-QP 356 luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực chủ động khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trọng tâm là tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị các cấp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức, giữ vững tư tưởng, yên tâm công tác. Cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy cấp trên, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Đảng bộ Đoàn và đơn vị; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 
Đảng ủy Đoàn quan tâm lãnh đạo đơn vị xây dựng triển khai các chỉ thị, kế hoạch SSCĐ; kịp thời, rà soát, điều chỉnh bổ sung, tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án SSCĐ; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống khi có lệnh theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an, biên phòng, các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Chỉ đạo cho các Đội sản xuất đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế phối hợp với UBND 7 xã trên địa bàn đơn vị đóng quân. Tham gia tập huấn cán bộ và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện, duy trì thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch. Xây dựng hệ thống văn kiện và tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của cơ quan, đơn vị chất lượng khá.
Thường xuyên lãnh đạo đơn vị kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị; rà soát, báo cáo đề nghị nâng lương, chuyển nhóm lương, thăng quân hàm và kê khai tài sản, thu nhập đối tượng QNCN; triển khai thực hiện các quyết định điều động của các cấp đúng quy định. Quản lý chặt chẽ kỷ luật; thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” có chất lượng tốt. Thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn đi vào nền nếp đạt chất lượng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng năm và các đợt thi đua đột kích đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ đơn vị; thường xuyên phối hợp với công an, biên phòng và các lực lượng trên địa bàn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn; tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng. Tổ chức quần chúng hoạt động đạt kết quả tốt. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Chú trọng lãnh đạo bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn cho bộ đội, tích cực tăng gia sản xuất; công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và phòng, chống dịch bệnh ngày càng được nâng lên; bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc Quy chế lãnh đạo công tác tài chính; việc quản lý, sử dụng ngân sách tài chính bảo đảm đúng mục đích, đúng nguyên tắc. Đồng thời bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng VKTBTK theo định kỳ; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng theo kế hoạch; tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến vào bảo đảm kỹ thuật.
Bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, công tác lãnh đạo của Đảng ủy Đoàn cũng còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Đại tá Nguyễn Quyết Thắng thẳng thắn đánh giá: Công tác lãnh đạo nắm, báo cáo tình hình an ninh chính trị địa bàn có thời điểm chưa kịp thời; xử lý tình huống chưa nhạy bén; phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT chưa linh hoạt, chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 356 cũng chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, trong đó chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh của một số cấp ủy có mặt còn chưa sâu kỹ; tinh thần học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện chưa cao; công tác kiểm tra, hướng dẫn các lĩnh vực được phân công phụ trách có thời điểm chưa thường xuyên; việc quy trách nhiệm tiến hành chưa triệt để nên một số khuyết điểm, hạn chế chậm được khắc phục; việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy vào thực tế nhiệm vụ cơ quan, đơn vị của một số chi bộ còn chưa sâu sát; một số cán bộ, đảng viên vai trò, trách nhiệm, phương pháp tác phong, kinh nghiệm công tác còn hạn chế, tu dưỡng rèn luyện bản thân chưa thường xuyên.
Bài, ảnh: HOÀNG OANH
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.