Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 09:08:12

Lan tỏa sâu rộng Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 08/03/2024

QK2 – Quân khu 2 có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh, “phên dậu” của Tổ Quốc. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35), các cơ quan, đơn vị Quân khu 2 đã và đang triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả vững chắc. Bằng những giải pháp chủ động, sáng tạo, thiết thực, Nghị quyết số 35 ngày càng có sức làn tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài 1: Chủ động, kịp thời

Địa bàn Quân khu 2 gồm 9 tỉnh, trong đó có 5 tỉnh biên giới; là vùng khó khăn, kinh tế phát triển chậm; thời tiết diễn biến bất thường; thiên tai thường xuyên xảy ra. Trên địa bàn, các hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép, di dịch cư tự do, tai, tệ nạn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền đẩy mạnh chống phá với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, quyết liệt… Kế thừa và phát huy kế sách giữ nước “từ sớm, từ xa”, các cơ quan, đơn vị Quân khu 2 tích cực, chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò cực kỳ quan trọng, bởi đây là “cầu nối” gắn kết ý Đảng – lòng dân, là người đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng, tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Trên cơ sở nhận thức rõ điều đó, để đẩy mạnh thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết số 35, Đảng bộ Quân khu 2 đặc biệt quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đi đôi với xây dựng, rèn luyện đảng viên. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 khẳng định: Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu đã quán triệt sâu sắc, xác định nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp. Chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể…

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường                             bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới                               tại điểm cầu Quân khu 2.

Thời gian qua, cùng với việc đặt lên hàng đầu nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở và trong dân quân tự vệ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đỗ Duy Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ cho biết: Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 2, Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị… Công tác giáo dục chính trị, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, kịp thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và LLVT tỉnh. Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng chuyên trách đã tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Có nhiều biện pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; triển khai thực hiện tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Năm 2023, Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 51 tập thể, 250 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Là đơn vị chủ lực của Bộ và Quân khu, đứng chân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 3 tỉnh (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang), nhiệm vụ chính trị trung tâm của Sư đoàn 316 là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị – cơ sở nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị Sư đoàn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, giải pháp bền vững nhất để đẩy lùi, giảm thiểu các tác hại từ các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 chia sẻ: Cấp ủy, chỉ huy các cấp Sư đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị nói chung, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ bằng nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, kịp thời. Trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, hằng năm, 6 tháng, từng quý và nghị quyết hằng tháng của cấp ủy các cấp đều xác định nội dung, chỉ tiêu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35. Trọng tâm hướng vào đề ra chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng đối tượng; tổ chức phát động, ký kết, giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết số 35 tạo không khí sôi nổi trong toàn đơn vị; tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, kịp thời định hướng dư luận trọng đơn vị. Hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn chọn từ 3 – 4 đầu mối đơn vị để xây dựng điểm trên các mặt công tác; 100% các đơn vị trong toàn Sư đoàn xác định xây dựng đơn vị điểm vững mạnh, toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Lữ đoàn 604 là đơn vị binh chủng, có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và đột xuất cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chỉ huy, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Tây Bắc của Tổ quốc. Với nhiệm vụ nặng nề của một đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc cấp chiến dịch, để giữ vững mạnh máu thông tin thông suốt, những năm qua, cùng với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trung tâm, Lữ đoàn còn đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thượng tá Hoàng Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Lữ đoàn 604 cho biết: Đơn vị đóng quân phân tán tại 6/9 tỉnh trên địa bàn Quân khu. Với đặc điểm các tuyến cáp, trạm máy được triển khai trên nhiều địa bàn, trong đó có những địa bàn phức tạp về tình hình ANCT, TTATXH. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 604 xác định tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, người chỉ huy các cấp, làm chuyển biến sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, động cơ đúng đắn, lòng nhiệt tình, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm, tìm tòi sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đồng thời cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với đông đảo nhân dân, nâng cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, đơn vị chú trọng đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức, biện pháp tổ chức phối hợp, kết hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, xây dựng được niềm tin, sự yêu mến, giúp đỡ tận tình của nhân dân trên các địa bàn tuyến cáp đi qua, ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân dân, chăm lo xây dựng quốc phòng toàn dân.  

Hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động giáo dục, quán triệt, triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả, kịp thời, đã và đang đạt được những kết quả vững chắc, thiết thực. Trực tiếp nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng.

Bài, ảnh: DÂNG TRIỀU – HOÀNG OANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.