Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 08:24:09

Lan tỏa sâu rộng Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 09/03/2024

QK2 – Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Lực lượng vũ trang Quân khu 2 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35 với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Đây vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài, là giải pháp căn cơ, “chìa khóa vạn năng” để tăng sức đề kháng, tự “miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài 2: Tăng sức “đề kháng”

Chúng ta đều biết rằng, cơ thể con người khỏe mạnh sẽ có đủ sức đề kháng, sẽ tự miễn dịch, đẩy lùi được các loại bệnh tật… Tương tự như vậy, nhận thức, suy nghĩ, tư tưởng con người “khỏe mạnh”, thông tuệ là biện pháp tốt nhất tự tạo sức đề kháng, để chúng ta “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc. Nhận thức sâu sắc điều đó, các cơ quam, đơn vị trên địa bàn Quân khu 2 thường xuyên giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động và tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; tăng cường “lấy cái đẹp, dẹp cái xâu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, từ đó chủ động hình thành cơ chế “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hạn chế, nhất là khi mạng xã hội và công nghệ phát triển như hiện nay đã tạo mảnh đất “màu mỡ” thúc đẩy tình trạng phát tán nhanh, nhiều thông tin xấu độc, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mạng trong dư luận. Để khắc phục hiện tượng này, cùng với tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thì Cục Chính trị Quân khu 2 cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35; vận động, mở rộng các thành viên tham gia viết bài đấu tranh trực diện trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội của các thế lực thù địch với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và đạt hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Gặp mặt giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo 9 tỉnh trên địa bàn                            và các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024 trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền.

Trao đổi với Đại tá Đào Đức Hanh, Tổng biên tập Báo Quân khu 2, chúng tôi được biết: Báo Quân khu 2 và báo, đài 9 tỉnh trên địa bàn đã xây dựng và duy trì tốt chuyên trang, chuyên mục phòng, chống “Diễn biến hoà bình”, tập trung vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm đã kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền kích động, lôi kéo. Cùng với đó các đơn vị chủ động xây dựng nhiều Fanpage (Phan Xi Phăng, Hoa ban trắng, Hoa ban đỏ, Hoa cọ 18, Ban đỏ 74, Sông Lô 98, Cánh sóng 64, Vững trọn niềm tin, Cọ xanh 19), trong năm 2023 đã viết, đăng trên 11.000 tin, bài trên các trang, nhóm; chia sẻ, bình luận trên 16.000 các tin, bài viết tích cực cũng  như các bài viết chuyên sâu đấu tranh phòng, chống “DBHB” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thù địch và có 19.565 lượt tham gia bình luận trực diện, đấu tranh kỹ thuật với các tài khoản xấu độc, phản động…

Để cán bộ, chiến sĩ nhận diện đúng, trúng, kịp thời bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thì cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã tăng cường, chủ động cung cấp thông tin, đẩy mạnh tuyền truyền để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hiểu rõ âm mưu, phương thức, hình thức, nội dung chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Đại tá Bùi Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 297 chia sẻ: Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác giao dục, quán triệt nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu và đơn vị, cũng như các cơ quan, đơn vị khác, Lữ đoàn 297 – đơn vị phòng không có nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tây bắc của Tổ quốc – thông tin bằng nhiều hình thức để cán bộ, chiến sĩ, thấy được thủ đoạn của bọn phản động, “bồi bút” nhằm cố tình phủ nhận tư tưởng tiến bộ của các nhà kinh điển; chỉ rõ tính chất phản động của các quan điểm xuyên tạc, bóp méo. Đồng thời phổ biến sâu rộng tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho bộ đội nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn đó; tuyên truyền tính đúng đắn Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng ta; bảo vệ thành quả cách mạng; xây dựng, củng cố mối liên hệ, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân… Đó là cơ sở quan trọng để cán bộ, chiến sĩ “miễn dịch” trước thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong đơn vị.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Để phòng ngừa, ngăn chặn tác động từ thông tin xấu, độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong từng cơ quan, đơn vị thì đòi hỏi mỗi quân nhân phải thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Là đơn vị trực thuộc Sư đoàn 316, đại đa số cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 có tuổi đời trẻ. Bên cạnh những mặt tích cực, cùng chung đặc điểm của lứa tuổi thanh niên, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 còn có kinh nghiệm sống chưa nhiều, thiếu chín chắn trong suy nghĩ, do đó dễ dàng tiếp nhận cả những nét văn hoá, tư tưởng không phù hợp. Tuy nhiên, ở trong tiềm thức và bản chất, tuổi trẻ Trung đoàn 98 rất năng động, nhiệt huyết, giàu ước mơ và hoài bão và mong muốn có những đóng góp cho đơn vị, để khẳng định bản thân, công hiến và trưởng thành.

Nhận thức đúng đặc điểm đó, để định hướng nhận thức và hướng dẫn hành động cho bộ đội, Trung đoàn 98 đẩy mạnh các phong trào thi đua, chủ động phát huy sở trường, thế mạnh, khắc phục hạn chế của từng quân nhân. Thượng tá Bùi Cường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 98 bộc bạch: Các phong trào thi đua đã góp phần xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh; phát huy hiệu quả các mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Cán bộ, đảng viên 4 trách nhiệm”. Nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được giữ vững, dân chủ được mở rộng, tự phê bình và phê bình được đề cao. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không ngừng nỗ lực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để giành những đỉnh cao mới. Trong huấn luyện, đơn vị kết hợp trang bị kiến thức về quân sự, quốc phòng với cung cấp, bổ sung tri thức toàn diện, truyền thụ kinh nghiệm sống…, qua đó đặt nền móng vững chắc để bộ đội có thể tự phân biệt đúng sai, tốt xấu…  Trong công tác sẵn sàng chiến đấu, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc, thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy, nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.  

Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu cũng luôn chú trọng kết hợp giữa bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và năng lực, trình độ, kỹ năng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận cho cán bộ, chiến sĩ, để từng quân nhân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Qua đó, củng cố, nâng cao nhận thức, niềm tin vào Đảng, Nhà nước; tự hào về những giá trị truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội. Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên cung cấp kịp thời thông tin cho quân nhân thông qua các buổi thông tin thời sự tháng, thông báo thời sự hàng tuần, nhất là trước các vấn đề nhạy cảm, sự kiện nóng, thành tựu về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối nội, đối ngoại của đất nước, diễn biến của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, các hoạt động chống phá của kẻ thù…, để cán bộ, chiến sĩ hiểu, nhận thức đúng bản chất sự việc, không mơ hồ, dao động…

Cùng với đó, các đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị để cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện. Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ đánh giá, dự báo tình hình, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mọi quân nhân phấn đấu, học tập, công tác; luôn nêu cao cảnh giác, có ý thức phòng gian, bảo mật, không để lộ, lọt thông tin quân sự; thường xuyên học tập để trau dồi kiến thức, kỹ năng, biết nhận diện, đề phòng và tránh xa văn hóa xấu độc; tăng sức đề kháng trước sự tấn công của các thế lực thù địch… Đây là biện pháp ngăn ngừa từ xa đối với hoạt động lợi dụng để chống phá Quân đội của các thế lực thù địch.

Bài, ảnh: DÂNG TRIỀU – HOÀNG OANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.