Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 12:56:34

Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo

Ngày đăng: 11/01/2024

QK2 – Đứng chân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn ba tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) là đơn vị chủ lực đủ quân của Bộ và Quân khu với nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.Vượt qua những khó khăn, thách thức, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 hoàn thành toàn diện các các mặt công tác. Để đạt được kết quả vững chắc đó, đơn vị đã và đang khơi dậy và phát huy triệt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để tìm hiểu rõ hơn về hiệu quả phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Phóng viên Báo Quân khu 2 đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn về vấn đề này.

Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 chủ trì Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn ra Nghị quyết                         lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2024.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về những kết quả đạt được đối với công tác lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị?

Đại tá Nguyễn Trung Đắc: Hiện nay, đơn vị đóng quân trải rộng ở cả 3 tỉnh (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang), là địa bàn có nhiều dân tộc, tôn giáo cùng chung sống, đa dạng về bản sắc văn hoá, phong tục tập quán; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tai, tệ nạn xã hội, truyền đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp… Đây là những yếu tố tác động, chi phối trực tiếp đến quá trình công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Tuy vậy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Sư đoàn 316 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm là, lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời điều chỉnh, bổ sung văn kiện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, luyện tập thuần thục các phương án, được cấp trên kiểm tra đánh giá cao; tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thi công, trông coi các công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Lào Cai đúng tiến độ, an toàn. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 thi đua huấn luyện giỏi.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 2 và Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 2 về nhiệm vụ huấn luyện; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; chất lượng huấn luyện của Sư đoàn được nâng lên, quân số tham gia đạt 99,08% (chiến sĩ mới đạt 100%), kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, 84,2% khá, giỏi. Tổ chức, tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao; chỉ đạo, điều hành các cuộc diễn tập có nhiều đổi mới, sát thực tế chiến đấu, giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối (trong năm 2023, tổ chức 10 hội thi, 2 hội thao cấp Sư đoàn và tham gia 7 hội thi, 2 hội thao do cấp trên tổ chức; toàn Sư đoàn tổ chức 5 cuộc diễn tập: Cấp trung đội, đại đội, vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn).

Phóng viên: Năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ; trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” đạt nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí có thể chia sẻ về những thành tích đạt được của đơn vị?

Đại tá Nguyễn Trung Đắc: Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho Lực lượng vũ trang Quân khu 2 nói chung, Sư đoàn 316 nói riêng những yêu cầu rất cao. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy Sư đoàn 316 chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” và coi đây là nền tảng để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục có đổi mới, chất lượng được nâng lên; kiểm tra nhận thức chính trị có 87,8% khá, giỏi (tăng 0,5% so với năm 2022); sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương bảo đảm chất lượng. Thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua Quyết thắng năm và các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Phát huy tốt vai trò các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Sư đoàn an toàn tuyệt đối về chính trị. Công tác dân vận, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội được triển khai sâu rộng. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; hình thức phong phú, đa dạng (sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, đoàn viên…). Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được tiến hành có nền nếp, nhất là trong nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, hội thi, hội thao…

Lãnh đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ tổ chức lại phòng (ban) hậu cần-kỹ thuật làm trước cho Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm; sắp xếp, biên chế quân số, rà soát đề nghị nâng lương, thăng quân hàm đúng quy định; bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ; giải quyết xuất ngũ, tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới chặt chẽ. Công tác đối ngoại quân sự thực hiện đúng quy chế, tiếp đón các đoàn trọng thị, chu đáo, an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo, chỉ đạo khâu đột phá về “Đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật” với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để quản lý tình hình đơn vị thông qua hồ sơ thông tin chiến sĩ, hồ sơ quản lý chính trị nội bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với địa phương và gia đình trong quản lý, giáo dục hạ sĩ quan, binh sĩ khi đi phép; nền nếp chính quy được giữ vững. Duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần SSCĐ; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ; quân số khỏe 99,11%; kết quả TGSX đạt 104,3% kế hoạch. Phân bổ, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, xăng dầu, thanh quyết toán đúng quy định. Bảo đảm đầy đủ, đồng bộ VKTBKT, phương tiện cho các nhiệm vụ; quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Phóng viên: Cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy Sư đoàn cũng thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ. Đồng chí có thể trao đổi cụ thể hơn về nội dung này?

Đại tá Nguyễn Trung Đắc: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là nhân tố có ý nghĩa quyết định để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đối với Sư đoàn 316 – Đơn vị chủ lực của Quân khu – thực hiện tốt nội dung này càng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi quyết tâm cao cùng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Bộ đội Sư đoàn 316 tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Chính vì vậy, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ luôn chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị thực hiện “7 dám” và Chỉ thị số 08-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu bảo đảm chất lượng tốt. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được tiến hành chặt chẽ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được giữ vững và phát huy, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; kiện toàn 161 lượt cấp ủy viên, kết nạp 210 đảng viên mới. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp năm 2023, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu chặt chẽ; khắc phục cơ bản các hạn chế, khuyết điểm năm 2022; triển khai mô hình “đảng bộ 4 tốt”, “chi bộ 4 tốt” bước đầu có hiệu quả.

Thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ. Công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ được quan tâm, nhất là cán bộ cấp phân đội, mới ra trường; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với cán bộ và hậu phương cán bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phương pháp, phong cách lãnh đạo khoa học, phát huy tốt dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, gắn trách nhiệm cá nhân đối với khuyết điểm, hạn chế của cơ quan, đơn vị và lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phóng viên: Phát huy những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ, thời gian tới, Đảng bộ Sư đoàn đề ra phương hướng và những chỉ tiêu cụ thể như thế nào thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Trung Đắc: Trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn 316 tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số đạt 99% trở lên; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, 80% trở lên khá, giỏi; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 84% trở lên khá, giỏi; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành và các cuộc diễn tập… Không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn, tỷ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý dưới 0,2%. 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Trên 90% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh, 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên hoàn thành nhiệm vụ, 90% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, cá tươi, thịt xô lọc; 80% thịt gia cầm, thịt nạc; 30% nhu cầu trứng gia cầm; 90% rau gia vị. Giá trị thu lãi từ tăng gia sản xuất, chế biến và dịch vụ hậu cần bình quân đạt từ 1.400.000 đồng/người/năm trở lên; 100% quân số được khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, quân số khỏe đạt 99% trở lên. Bảo đảm hệ số Kbđ=1, Kt=1 VKTBKT cho nhiệm vụ trực SSCĐ; nâng cao chất lượng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 90% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc, 99% trở lên cán bộ, đảng viên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, 95% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách, nhiệm vụ; kết nạp 200 đảng viên mới trở lên. Kiểm tra, giám sát 25% – 30% tổ chức đảng, 30% – 35% đảng viên. Phục vụ Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn đạt kết quả tốt.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HOÀNG DŨNG (Thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.