Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 02:07:01

Vượt khó, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Ngày đăng: 23/12/2020

Năm 2020, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc với cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, Quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 trên đường hành quân diễn tập. Ảnh: Sơn Hải

1. Năm 2020, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực trên toàn thế giới; cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xung đột vũ trang xảy ra ở một số nơi trên thế giới; hoạt động khủng bố, an ninh mạng, vấn đề trên Biển Ðông và an ninh phi truyền thống đặt ra những thách thức đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Trong nước, tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; đất nước ta tiếp tục đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực; tiềm lực, vị thế quốc gia được nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, Quân đội được củng cố; đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức Ðại hội XIII của Ðảng, dịch Covid-19 đã được khống chế và nhiều tháng qua không để lây nhiễm trong cộng đồng. Triển khai có hiệu quả các hoạt động năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phá Ðảng, Nhà nước, Quân đội với những thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm. Tình hình vi phạm, tội phạm tiếp tục gia tăng; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là dịch Covid-19, mưa lũ, sạt, lở đất ở miền trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020; trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Ðảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tích cực thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hoàn chỉnh và triển khai tổ chức biên chế mới. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả; chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức diễn tập ở các loại hình đơn vị, đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2019, tăng cường duy trì nền nếp, chế độ, quản lý kỷ luật, tuần tra kiểm soát, chấn chỉnh vi phạm…

2. Trong năm 2020, toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội thời bình. Ðáng chú ý, trước dự báo tình hình thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân kiểm tra, rà soát chặt chẽ các vị trí đóng quân, công trình chiến đấu, các trận địa phòng không bảo vệ hệ thống hồ đập trọng điểm trên toàn quốc; chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, duy trì, thực hiện nghiêm các chế độ ứng trực; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương kịp thời ứng phó khi có tình huống; đã huy động gần 330 nghìn lượt bộ đội, dân quân tự vệ, hơn 11 nghìn lượt phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Trong phòng, chống bão lũ tại miền trung, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu với Ðảng, Nhà nước chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, trực tiếp là Quân khu 4, Quân khu 5 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức sơ tán nhân dân đến địa điểm an toàn; tích cực tìm kiếm người mất tích ở các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và trên các vùng biển, đảo (đã huy động hơn 16 nghìn bộ đội, dân quân tự vệ, hàng nghìn lượt phương tiện; hỗ trợ vật chất hậu cần cho các đơn vị và địa phương; tổ chức sơ tán gần một triệu người); làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chính sách, sớm ổn định đời sống, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trong phòng, chống dịch Covid-19, toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh hợp tác quân y với các nước; tổ chức diễn tập toàn quân về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian ngắn; duy trì hơn 1.600 tổ, chốt kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới đất liền và trên hướng biển; huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở doanh trại để làm khu cách ly đúng quy định; tích cực tham gia xử lý môi trường tại một số địa phương; nghiên cứu, sản xuất thành công bộ kít, chẩn đoán nhanh vi-rút SARS-CoV-2 phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống; khẳng định vai trò, trách nhiệm của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

3. Năm 2020 cũng là năm Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai linh hoạt, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực tham vấn và chuẩn bị các hoạt động đối ngoại quốc phòng năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hợp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Tích cực tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ðoàn thể thao Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) năm 2020 do Liên bang Nga chủ trì, tổ chức tại ba quốc gia đã thi đấu tự tin và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, vượt mục tiêu đề ra. Nổi bật là, Ðội tuyển Xe tăng QÐND Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành Huy chương vàng của Bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”. Ðiều này đồng nghĩa với việc Ðội tuyển Xe tăng QÐND Việt Nam chính thức “thăng hạng” lên Bảng 1 và sẽ cùng tham gia tranh tài với các đội tuyển mạnh của các nước: Nga, Bê-la-rút, Trung Quốc,… tại kỳ hội thao năm sau.

Bên cạnh đó, các đội tuyển Công binh, Cứu hộ cứu nạn cũng thi đấu xuất sắc và bảo vệ thành công Huy chương đồng. Tuy mới lần đầu tiên tham gia Army Games, nhưng Ðội tuyển Thông tin liên lạc đã gây ấn tượng mạnh khi kết thúc ở vị trí thứ ba chung cuộc, giành Huy chương đồng cuộc thi Bộ đội thông tin “Kỹ năng thuần thục”. Ðội tuyển Bắn tỉa mặc dù phải thi đấu với các đối thủ mạnh và có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh của các xạ thủ QÐND Việt Nam khi lọt vào Nhóm A1 – nhóm bốn đội mạnh nhất cuộc thi “Ranh giới xạ thủ”. Với những nỗ lực, quyết tâm lớn, các đội tuyển: Bếp dã chiến, Hóa học, Quân y, Pháo binh, Huấn luyện chó nghiệp vụ, đều thi đấu hết mình và đạt những thành tích khả quan.

Cùng với những màn tranh tài kịch tính trên thao trường, Ðoàn QÐND Việt Nam còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật. Những tiết mục do Ðoàn Văn hóa nghệ thuật QÐND Việt Nam biểu diễn trong Liên hoan văn hóa các dân tộc “Tình bạn không biên giới”, tại Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Army Games 2020 đều được khán giả nồng nhiệt chào đón, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước. Ban Tổ chức đã trao Bằng khen tặng đội đạt thành tích xuất sắc nhất về văn hóa nghệ thuật và Bằng khen đội có nhiều sáng tạo nhất trong các hoạt động văn hóa…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2020 mới đây, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh:  “Năm 2020 đang dần khép lại với đầy ắp các sự kiện, với biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại; với một khối lượng công việc to lớn, nặng nề và phức tạp. Nhưng cũng là năm để lại nhiều dấu ấn rất tốt đẹp, sâu sắc trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế; năm để lại cho chúng ta những thành quả rất quan trọng, niềm tin tưởng và hy vọng lớn lao và cho ta thêm nhiều bài học quý. Một không khí vui mừng, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước, thể hiện sự gắn bó, thống nhất giữa ý Ðảng và lòng dân. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và sự yêu mến, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân”.

(Theo Báo Điện Biên Phủ)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.