Thứ tư Ngày 10 Tháng 08 Năm 2022, 09:30:47

Tiếp thu Nghị quyết Trung ương 5 với niềm tin và khí thế mới

Ngày đăng: 24/05/2022

QK2 – Sau 6 ngày làm việc  nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tuy nhiên, dịp trước, trong, sau hội nghị Trung ương 5 diễn ra, các thế lực thù địch trong và ngoài nước, thông qua mạng xã hội xuất hiện một số bài viết bình bàn liên quan đến kỳ họp thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Đáng chú ý có những bài viết xuyên tạc với những nội dung thất thiệt, quy chụp, suy diễn như: “Nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trước Hội nghị Trung ương 5: những cuộc so găng trong tứ trụ”; “Những biến cố trước Hội nghị Trung ương 5”… Bên cạnh đó, một số nội dung mang tính võ đoán, gây kích thích sự tò mò, tính hiếu kỳ cho người đọc như: “Khảo sát ý kiến của độc giả về tương lai chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng”. Họ suy diễn, đoán già, đoán non, rồi tung tin, phán bừa rằng: trong  nội bộ đấu đá phe cánh, tranh giành quyền lực; chúng ta không hy vọng, Hội nghị Tung ương 5 có thể hoá giải được tình thế lưỡng nan về đối nội và đối ngoại của Việt Nam hiện nay. Đây là “Mẻ lưới cuối cùng” của Tổng Bí thư?”…

Phải khẳng định rằng, những luận điệu trên là suy diễn, xuyên tạc trắng trợn thực tiễn, bởi Hội nghị Trung ương 5 của Đảng ta cũng như các kỳ hội nghị khác, diễn ra theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương. Cũng như các kỳ họp khác, Ban Chấp hành Trung ương họp, bàn thảo, quyết định những chủ trương, đường lối, quyết sách lớn trong lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước. Mỗi kỳ họp đều có nội dung, chương trình, thời gian làm việc cụ thể, được công bố trong buổi khai mạc kỳ họp và thông tin trên các phương tiên thông tin đại chúng.

Cùng với quá trình chuẩn bị và diễn ra hội nghị, trước, trong và sau hội nghị đã diễn ra một số nội dung, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; nhất là công cuộc chống tham nhũng, các hoạt động đối ngoại của Đảng ta. Một số nội dung bị kẻ thù lợi dụng như vụ việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc AIC Group bị bắt; các hoạt động đối ngoại của Thủ tướng Nhật Bản tại Việt Nam; Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tại Hoa Kỳ… là những sự kiện bị các lực lượng cơ hội chính trị, phần tử phản động lợi dụng chống phá nhiều nhất.

Mỗi người chúng ta cần tỉnh táo nhận diện những chiêu trò phá hoại của các thế lực thù địch; khẳng định, việc diễn ra hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta cũng như các hoạt động kể trên là những việc bình thường; đặc biệt thể hiện quyết tâm phòng, chống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta; thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế; theo đúng tinh thần "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế".

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xét thảo luận, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới" cùng một số nội dung quan trọng khác.

Những nội dung quan trọng của Nghị quyết sẽ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nghiên cứu, học tập và triển khai. Kết thúc hội nghị, trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư đã khẳng định: “Thành công của Hội nghị Trung ương lần này, ngoài sự nỗ lực tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Trung ương, các đồng chí tham dự Hội nghị, các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan và cán bộ tham mưu, còn có phần đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người luôn luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho công việc chung của Đảng và Nhà nước…”

Tuyên bố Bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của Tổng Bí thư là niềm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao trách nhiệm, trọng trách trước Đảng và nhân dân, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) với niềm tin mới và khí thế mới.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.