Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 09:49:55

Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Ngày đăng: 25/03/2024

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên”. Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã chỉ rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đảng, Nhà nước luôn giành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác Đoàn (CTĐ) và phong trào thanh niên (PTTN); chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, khơi dậy và phát huy vai trò, trọng trách xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong mọi nhiệm vụ và lĩnh vực đời sống xã hội.

Tuổi trẻ thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) hăng hái, tình nguyện lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy vậy, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam hướng vào thế hệ trẻ, hướng vào CTĐ và PTTN. Lợi dụng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn và các phong trào, hoạt động lớn của tuổi trẻ, nhất là dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Đoàn (26/3), Tháng Thanh niên…, chúng luôn tìm mọi chiêu trò chống phá, xuyên tạc. Một luận điệu nham hiểm, kệch cỡm khi chúng cho rằng, Đoàn chỉ là cái vỏ bọc hình thức, không còn phù hợp với tuổi trẻ thời hội nhập quốc tế… Từ luận điệu xuyên tạc, ngụy biện chúng phủ nhận vai trò của thanh niên, phủ nhận vai trò của Đoàn đối với thanh niên, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Đoàn, gieo rắc tư tưởng phản động, kêu gọi thanh niên, trí thức trẻ đi theo trào lưu “cấp tiến”, tư tưởng “tự do”, “dân chủ”, kêu gọi tuổi trẻ tẩy chay tổ chức đoàn và các PTTN, hòng làm cho thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động và mất phương hướng, mục tiêu phấn đấu.

Tuy nhiên, cho dù các thế lực thù địch, phản động có mưu mô, xảo quyệt đến đâu, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định vai trò “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước Ðảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022- 2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận: “Thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của mình ở những nơi khó khăn, gian khổ, những việc mới, việc khó, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cùng với sự phát triển, trưởng thành của lớp lớp thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng và Nhà nước giao phó, thực sự trở thành một tổ chức cách mạng của những người cộng sản trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích của cách mạng…”.

Theo báo cáo của Trung ương Đoàn, những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, đột phá về nội dung và phương thức hoạt động. CTĐ và PTTN ngày càng phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Trong đó điển hình như các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"; các chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”… Qua đó, nhiều tấm gương tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp thành công; xả thân vì cộng đồng, nhiều thanh thiếu niên mang vinh quang về cho Tổ quốc trong các lĩnh vực… Họ là gương sáng của thế hệ thanh niên Việt Nam có nhận thức chính trị, lý tưởng cao đẹp, năng lực, trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và hùng cường.

Sau 20 năm qua kể từ ngày Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng Ba hằng năm là Tháng Thanh niên đến nay, Tháng Thanh niên đã mang lại nhiều giá trị to lớn với cộng đồng. Với tinh thần tình nguyện, thanh niên đã xung kích vào những khâu khó, việc mới, đi đầu trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ, y tế, giáo dục; đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phối hợp với các lực lượng xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội,…, góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cùng với Tháng Thanh niên, Ngày Hội tòng quân (Ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc) hằng năm luôn để lại dấu ấn, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng và trách nhiệm cao cả, nghĩa vụ vẻ vang của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, trong cả nước đã có hàng vạn thanh niên lên dường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; ngày càng nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Với bản lĩnh kiên định, vững vàng và tài năng, trí tuệ, trách nhiệm của tuổi trẻ, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ Việt Nam cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam, xuyên tạc CTĐ và PTNT, xuyên tạc vai trò của thanh niên Việt Nam trong công cuôc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.