Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 09:23:40

Giải pháp giúp thanh niên phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng

Ngày đăng: 21/03/2024

QK2 – Theo số liệu thống kê ở nước ta, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi chiếm khoảng 30% dân số. Đây là lực lượng có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ. Lợi dụng những đặc điểm tâm lý của thanh niên đó là: Dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, khẳng định mình, nhưng đôi lúc việc nhận thức các vấn đề chính trị-xã hội còn không ít hạn chế, sai lầm…, các thế lực thù địch sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hòng lôi kéo, xúi giục người trẻ có các hành vi chống đối, bất hợp tác với chính quyền, tham gia các hoạt động gây rối, làm mất an ninh trật tự.

Sĩ quan trẻ Lữ đoàn 168 trao đổi với ĐVTN đơn vị kết nghĩa về tin giả trên không gian mạng.

Thực tế đã xuất hiện tình trạng thanh niên “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, chạy theo lối sống thực dụng, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, sa vào tệ nạn xã hội. Một số thanh niên là sinh viên, học sinh bị kích động đã tham gia hùa theo cách “tự do ngôn luận”, “xã hội dân sự”, “dân chủ”, “nhân quyền”…, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Đây là những hiện tượng, biểu hiện tiêu cực không thể chủ quan, coi thường, đòi hỏi phải kịp thời nhận diện đúng đắn để có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu và lên án mạnh mẽ. Bởi nó không chỉ đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, tương lai của người trẻ mà còn đe dọa trực tiếp đến tương lai của đất nước.

Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc đấu tranh với tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (22/10/2018) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình tình mới”; Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (04/6/2019), “Về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội”; lực lượng thanh niên đã tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bác bỏ những luận điệu chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; đấu tranh phản bác với những thông tin bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta… nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội mà chúng ta đang xây dựng.

Tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều, cho nên cuộc đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc tiếp tục diễn ra. Trong đó, lực lượng thanh niên phải là cơ bản, nòng cốt và tiên phong nhằm góp phần làm “sạch” thông tin trên không gian mạng. Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi thanh niên cần thực hiện một số giải pháp sau:

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên: Cần tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức đấu tranh phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng qua các diễn đàn, các câu lạc bộ, các nhóm… để tạo ra “sân chơi” cho thanh niên. Tổ chức đoàn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập chuyên mục riêng về đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc cho thanh niên ở các trang mạng; cổng thông tin điện tử; trên các Fanpage, các group facebook, zalo… để thanh niên có thêm diễn đàn đăng các bài viết, bài báo có chất lượng, nhằm lan tỏa, tuyên truyền các thông tin chính thống, tin tốt đẹp… Tổ chức Đoàn Thanh niên cần tạo ra nhiều hơn các diễn đàn như: Tọa đàm, hội thảo, nghe chuyên gia nói chuyện các vấn đề thời sự, trong đó có việc đấu tranh phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng. Cùng với đó, tổ chức Đoàn cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và kịp thời biểu dương những đại biểu tích cực, đồng thời có biện pháp xử lý những thanh niên đưa các tin giả, xấu độc lên không gian mạng.

Đối với mỗi thanh niên: Cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các tin giả, tin xấu độc trên mạng xã hội. Làm chủ kiến thức về các vấn đề chính trị, xã hội để xem xét, tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống. Chấp hành nghiêm các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2016 và Luật An ninh mạng 2018; Quy định 37 của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm đối với đảng viên trong thanh niên.

Cùng với đó mỗi thanh niên cần không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức và bản lĩnh để vừa có sức “tự đề kháng”, “tự miễn dịch” trước các thông tin; vừa tham gia đấu tranh phản bác với những tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Đặc biệt, phải học tập, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, về mạng xã hội, nhất là các kỹ năng sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trên không gian mạng… nhằm phục vụ tốt hơn cho việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tốt đẹp, bác bỏ, gỡ bỏ các thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.