Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 04:27:40

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự-quốc phòng

Ngày đăng: 23/11/2017

Thời gian qua, công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT thành phố được đẩy mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu và đạt được nhiều thành tích nổi bật; tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng trong việc cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với tinh thần “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT thành phố đã quyết tâm sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15,5% hoàn thành xuất sắc, 75,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ… Phong trào cũng đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy LLVT thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, xây dựng lực lượng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu… Từ năm 2012 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố đã hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, quân số đạt 99,2%, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi; tham gia các hội thi, hội thao quốc phòng các cấp đạt 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các chế độ SSCĐ; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở.

Cán bộ Ban CHQS TP Việt Trì huấn luyện sử dụng vũ khí cho lực lượng tự vệ.

Cùng với huấn luyện, SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn nêu cao tinh thần “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”. Các cấp, các ngành tích cực tham gia xây lực lượng DQTV theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên (DBĐV) có số lượng phù hợp, chất lượng được nâng lên. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 128 cơ sở DQTV (trong đó có 23 cơ sở Dân quân, 105 cơ sở Tự vệ) tỷ lệ đảng viên đạt 30,98%, đoàn viên đạt 27,8%, tổ chức biên chế chặt chẽ, đúng quy định…
Thực hiện phong trào thi đua gắn với phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là bảo đảm cho SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ, từ năm 2013 đến nay, LLVT thành phố đã phát triển mục tiêu “Một tập trung – ba khâu đột phá” trong công tác hậu cần thành “Một tập trung – ba khâu đột phá và bốn tốt” có hiệu quả thiết thực theo phương châm “hướng về cơ sở”. Gắn với thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, phong trào còn góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ.
Cũng trong 5 năm qua, LLVT thành phố đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huy động 172 ngày công tham gia nạo vét kênh mương nội đồng; ủng hộ 1.958 ngày công làm mới đường bê tông và 63 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Thanh Đình và Sông Lô.
Thời gian tới, LLVT thành phố tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “DBHB”, bạo loạn lật đổ, “Phi chính trị hóa LLVT” của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật DQTV, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ngày càng vững chắc.

NGUYỄN HUY HOÀNG
  Ủy viên BTV Tỉnh ủy
Bí thư Thành ủy Việt Trì

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.