Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:44:31

Tăng cường kiểm tra đột xuất, có trọng tâm, trọng điểm ngay từ cơ sở

Ngày đăng: 09/12/2020

Đảng bộ thành phố Phúc Yên có 35 chi, đảng bộ trực thuộc; trong đó, có 10 đảng bộ xã, phường và 25 chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị với trên 5.800 đảng viên đang sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được BCH Đảng bộ thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng; trong đó, chú trọng việc kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, có trọng tâm, trọng điểm ngay từ cơ sở.

 

Thường trực Đảng ủy phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên kiểm tra hồ sơ đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn đảng bộ thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, chú trọng vào nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng cũng như kiểm tra đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

BTV Thành ủy chỉ đạo UBKT các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; lãnh đạo thực hiện việc tiếp dân, giải quyết KN,TC của công dân; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đánh giá; việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của BCH T.Ư, BTV Tỉnh ủy và BTV Thành ủy…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, BTV Thành ủy ban hành văn bản hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc theo từng lĩnh vực; ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT Thành ủy với các ngành thuộc khối nội chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thành lập các đoàn công tác của Thành ủy, UBKT Thành ủy trực tiếp phụ trách tại 10 đảng bộ xã, phường.

BTV Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thành ủy viên, cán bộ UBKT Thành ủy phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi bộ nhằm chủ động nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời giúp Thường trực Thành ủy nắm vững tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến đề nghị của cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở…

Năm 2020, UBKT Thành ủy kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng cấp dưới và 8 đảng viên; chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 8 tổ chức đảng cấp dưới và 5 đảng viên theo Điều 30 của Điều lệ Đảng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp; công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị quyết số 13-NQ/TU của BTV Thị ủy Phúc Yên (nay là Thành ủy Phúc Yên) “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai”; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên…

Trong năm, UBKT Thành ủy tiến hành kiểm tra 1 tổ chức đảng và 3 chi ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức kiểm tra chuyên đề 20 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 18 tổ chức đảng cấp dưới và 568 đảng viên trong việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí; tổ chức giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với 26 tổ chức đảng và 45 đảng viên… Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 40 đảng viên vi phạm…

Bí thư Đảng ủy phường Trưng Nhị Đinh Duy Đông cho biết: Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường chú trọng triển khai thực hiện; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra, giám sát giúp BTV Đảng ủy phường kịp thời nắm bắt và có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng…

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phúc Yên Đinh Mạnh Hùng khẳng định: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có tác động tích cực đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ; kịp thời phát hiện những khuyết điểm, thiếu sót, có biện pháp nhắc nhở những tổ chức Đảng và đảng viên có sai sót để sửa chữa, khắc phục kịp thời…

Thời gian tới, BTV Thành ủy, UBKT Thành ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy Đảng, UBKT các cấp chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm ngay từ cơ sở; trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác giải quyết đơn thư KN, TC của công dân, nhất là những vấn đề KN, TC liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên…, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

(Theo Báo Vĩnh Phúc)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.