Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 12:23:25

Nhìn thẳng, nói thật, tự chấn chỉnh ở Đảng bộ huyện Bình Xuyên

Ngày đăng: 23/12/2020

Để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ huyện Bình Xuyên thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

BTV Đảng ủy thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020.

 

 

Chiều 11/12/2020, chúng tôi cùng Tổ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020 của Huyện ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Đạo Đức, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong năm.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ công tác, cá nhân, tập thể BTV Đảng ủy thị trấn Đạo Đức thể hiện tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn và cầu thị, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, làm rõ những ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

Một trong những công việc mà BTV Đảng ủy đã khắc phục vừa qua là lãnh, chỉ đạo giải quyết những tồn tại, xử lý các vi phạm về đất đai tuy nhiên chưa đạt kết quả cao, vẫn để xảy ra tình trạng tái và vi phạm mới; việc xử lý các trường hợp được UBND huyện giao chưa đạt.

Với tinh thần “nhìn thẳng, nói thật, tự chấn chỉnh", BTV Đảng ủy nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo về công tác này.

Đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, BTV Đảng ủy sẽ tăng cường việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 05 của Huyện ủy về công tác quản lý đất đai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp tái vi phạm và vi phạm mới trong việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép; có phương án cụ thể tiến hành cưỡng chế đối với các hộ cố tình không chịu tháo dỡ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai.

Ngay sau tập thể BTV kiểm điểm, từng thành viên trong BTV thẳng thắn, tự giác nêu lên những khuyết điểm, hạn chế, phương hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm từ đó đẩy mạnh các phong trào, hoạt động của địa phương phát triển.

Cũng như Đảng bộ thị trấn Đạo Đức, việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được các cấp ủy trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và thời gian quy định, không có sự nể nang, dĩ hòa vi quý, không chạy theo thành tích, việc kiểm điểm đã phản ánh đúng thực tế, giúp cho các cấp ủy và cá nhân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ huyện Bình Xuyên có hơn 60 chi, Đảng bộ trực thuộc. Để công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả cao, BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thành lập 6 tổ công tác đi dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020 ở các đơn vị có gợi ý kiểm điểm.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bình Xuyên Phạm Thanh Hải cho biết: Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong huyện thực hiện nghiêm túc.

Các tập thể đã xây dựng báo cáo và các biểu mẫu theo đề cương hướng dẫn. Báo cáo thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra từ kỳ kiểm điểm trước và kết quả khắc phục.

Những đơn vị được Huyện ủy gợi ý kiểm điểm đã có báo cáo giải trình cụ thể. Báo cáo kiểm điểm được thảo luận trong cấp ủy, đồng thời cũng căn cứ vào 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự nhận xem cá nhân có mắc vi phạm không; căn cứ vào bảng thang điểm để chấm từng tập thể và cá nhân nên đã đạt mức độ chính xác cao.

Qua công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) ở Đảng bộ huyện Bình Xuyên, nhiều mặt hạn chế cũng được chỉ rõ như: Một số tổ chức Đảng còn lúng túng, chưa mạnh dạn về nhận diện các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đổi mới và nâng cao chất lượng chi bộ còn hạn chế, sinh hoạt chuyên đề còn ít, nội dung sinh hoạt chưa phong phú.

Ở một số chi bộ, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chưa cao; công tác phát triển đảng viên đạt thấp so với kế hoạch đề ra; một số đảng viên, lãnh đạo, quản lý chưa gắn hạn chế khuyết điểm của mình vào hạn chế khuyết điểm của tập thể…

Khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Thực hiện tốt Quy định số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát…

(Theo Báo Vĩnh Phúc)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.