Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 04:04:09

Nghiêm túc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên

Ngày đăng: 04/12/2020

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, hiện nay, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh tích cực thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên trong năm 2020. Từ đó, cấp ủy đơn vị đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Đây cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá công tác cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Chi ủy thôn Quang Minh, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo quán triệt tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, trung thực, khách quan trong chi bộ. Ảnh: Dương Hà

 

 

Theo hướng dẫn của cấp trên, Thành ủy Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Xuân Chiến cho biết: Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên có hơn 8.320 đảng viên, sinh hoạt tại 34 chi, đảng bộ trực thuộc.

Để công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được chặt chẽ, Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự và theo dõi việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm lại nếu kiểm điểm chưa đạt yêu cầu.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm.

Qua kiểm điểm ở cấp cơ sở, các tổ chức đảng phải đánh giá đúng những mặt làm được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Các khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân đều được phân tích làm rõ và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quá trình kiểm điểm phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn các vấn đề mang tính xây dựng. Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện đánh giá, xếp loại sau khi tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức hoàn thành kiểm điểm.

Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” thì Đảng ủy, chi ủy cơ sở gợi ý nội dung kiểm điểm bằng văn bản đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ, chi bộ, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm.

Dự kiến, từ nay đến ngày 10/12/2020, Thành ủy Vĩnh Yên sẽ hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hiện nay, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 17-HD/TU ngày 8/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để công tác kiểm điểm tiến hành thực chất, khách quan, đúng quy định, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, Tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn, đề nghị các ban đảng của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh, BTV các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý; kê khai tài sản; lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt nâng cao nhận thức cho các tổ chức đảng, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

Trong kiểm điểm phải kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”.

Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên trung thực, chính xác sẽ giúp đảng viên nâng cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thiện mình.

Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị tự soi, tự sửa, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

(Theo Báo Vĩnh Phúc)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.