Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 01:16:13

Nâng cao chất lượng đảng viên – cách làm ở Nam Viêm

Ngày đăng: 24/12/2020

Thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Đảng bộ phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đảng ủy phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên rà soát hồ sơ đảng viên, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những đảng viên có biểu hiện lệch lạc. Ảnh: Dương Hà

 

Năm 2020, Đảng bộ phường Nam Viêm là một trong 2 đơn vị Thành ủy Phúc Yên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Kết quả cho thấy, nhờ sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự đồng thuận của các đoàn thể chính trị xã hội và sự nỗ lực của từng đảng viên, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 28, chất lượng kết nạp đảng viên được nâng lên đáng kể; ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, từng đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến rõ nét.

Đảng bộ phường Nam Viêm có hơn 300 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Ngay khi có văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thành ủy Phúc Yên, Đảng bộ phường Nam Viêm ban hành các văn bản tăng cường xây dựng tổ chức đảng và đảng viên;chỉ đạo các chi bộ tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá chất lượng đảng viên.

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên, Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; phân công các đồng chí trong Ban thường vụ phụ trách các chi bộ thường xuyên dự sinh hoạt, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ chú trọng các khâu trong công tác kết nạp đảng viên, chỉ giới thiệu những quần chúng có đủ năng lực, phẩm chất, có đạo đức, lối sống tốt, có nguyện vọng, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phân công đảng viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng vào đảng được chú trọng. Công tác kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, theo quy định.

Bởi vậy, chất lượng kết nạp đảng viên được nâng lên đáng kể. Năm 2020, Đảng bộ phường kết nạp được 7 đảng viên mới, 100% đều có trình độ từ THPT trở lên; có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Viêm Nguyễn Ngọc Trâm cho biết: Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên của phường gặp nhiều khó khăn, do thiếu nguồn kết nạp Đảng. Tuy nhiên, với quan điểm không vì chỉ tiêu, số lượng mà coi nhẹ chất lượng, Đảng ủy thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 90%.

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Việc quản lý hồ sơ đảng viên, nhất là đối với những đảng viên đi làm ăn xa được giám sát chặt chẽ, qua đó nắm chắc số lượng, việc tham gia sinh hoạt Đảng cũng như tư tưởng chính trị của đảng viên.

Công tác rà soát, đánh giá đảng viên được thực hiện chặt chẽ ngay từ các chi bộ cơ sở. Kết quả đánh giá đảng viên hàng năm dựa trên nhiều tiêu chí và được thực hiện khách quan.

Qua công tác đánh giá kịp thời phát hiện, nhắc nhở những đảng viên có biểu hiện lệch lạc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Năm 2019, qua rà soát, đánh giá chất lượng đảng viên, Đảng bộ đã quyết định xóa tên đảng viên trẻ N.T.N, Chi bộ TDP Tân Minh do vi phạm quy định về sinh hoạt Đảng.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương tại Đảng bộ phường Nam Viêm đem lại những kết quả tích cực. Cấp ủy chủ động hơn trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng, phát triển đảng viên cũng như quản lý đảng viên.

Từng đảng viên đều tự giác nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong lối sống, thường xuyên tự phê bình và phê bình… từ đó nâng cao chất lượng TCCSĐ.

(Theo Báo Vĩnh Phúc)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.