Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 07:20:31

Mường Nhé nâng cao chất lượng DQTV

Ngày đăng: 12/12/2020

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Nhé đã và đang chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV), đảm bảo biên chế, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, từng bước đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng DQTV xã Mường Nhé tham gia huấn luyện. Ảnh: Sầm Phúc

Từ thực tiễn địa phương, để củng cố, xây dựng lực lượng DQTV, hàng năm Ban CHQS huyện Mường Nhé chỉ đạo Ban CHQS các xã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, nhất là của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp. Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, Ban CHQS huyện đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm nền nếp chế độ đăng ký, quản lý lực lượng DQTV; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý. Ðặc biệt, chú trọng lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, kết nạp vào lực lượng DQTV bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ ngay từ cơ sở. Hiện toàn huyện Mường Nhé có 21/21 cơ sở DQTV với quân số đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật DQTV và căn cứ vào điều kiện thực tiễn từng địa phương, Ban CHQS huyện Mường Nhé chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các xã, đơn vị tự vệ đổi mới toàn diện công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV, từ nội dung, chương trình, công tác quản lý, điều hành; coi trọng rèn luyện năng lực, tác phong của người chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng trong từng công việc nhỏ, đảm bảo tỉ mỉ, chính xác. Xác định lấy thực hành là chính nên giáo án, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập luôn được các đơn vị chuẩn bị chu đáo… Ðến nay, toàn huyện đã tổ chức huấn luyện được 21/21 cơ sở DQTV, quân số tham gia đạt 96% tổng DQTV toàn huyện. Các nội dung huấn luyện chủ yếu: Huấn luyện giáo dục chính trị, kỹ thuật chiến đấu DQTV, trinh sát, phòng hóa, chiến thuật… Nhờ đó cán bộ, chiến sĩ DQTV cơ bản nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Góp phần quan trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DQTV; xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Là huyện có đường biên giới dài gần 132,164km, vì thế những năm qua lực lượng DQTV huyện Mường Nhé đã thực hiện nghiêm việc duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không xuất cảnh trái phép, di cư tự do, bảo vệ an ninh khu vực biên giới; phối hợp tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, toàn vẹn lãnh thổ cực Tây Tổ quốc. Ðặc biệt, lực lượng DQTV huyện Mường Nhé luôn có mặt ở “mọi lúc mọi nơi” giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ làm nhà, lao động sản xuất, nhất là kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Là xã vùng cao, biên giới, những năm qua Ban CHQS xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) luôn làm tốt công tác huấn luyện, phối hợp chặt chẽ lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới. Ðồng chí Ma Mạnh Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Chung Chải cho biết: Ðể thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hàng năm Ban CHQS xã đã huy động DQTV thuộc 13 thôn, đội tích cực tham gia huấn luyện. Trong đó, Ban CHQS xã đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ khâu xây dựng kế hoạch, soạn thảo giáo án, củng cố các loại mô hình, học cụ, vật chất, thao trường, bãi tập… đảm bảo phục vụ tốt nhất nhiệm vụ huấn luyện. Nội dung huấn luyện tập trung vào những mặt còn yếu, nội dung khó, đổi mới phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

(Theo Báo Điện Biên Phủ)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.