Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 06:06:35

Linh hoạt trong công tác tuyên truyền

Ngày đăng: 21/11/2017

Thời gian qua, công tác Phụ nữ Quân khu được quán triệt và triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, các cấp Hội phụ nữ luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng người phụ nữ các cơ quan, đơn vị có đầy đủ phẩm chất và năng lực, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
Một trong những kết quả nổi bật của công tác Phụ nữ Quân khu là các cấp hội đã thường xuyên quan tâm, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, để từ đó tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp đề ra các biện pháp phòng ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ vững trận địa tư tưởng; đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của các cấp ủy đảng, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, tiêu cực và tệ nạn xã hội; định hướng tư tưởng, suy nghĩ và hành vi lệch lạc, thiếu tính xây dựng; đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Phụ nữ Sư đoàn 316 tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lồng ghép trong các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Ảnh: ĐỨC LƯU

Thực tế cho thấy, để đạt hiệu quả cao thì công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Hội phụ nữ Quân khu phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là phải chú trọng đến các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong công tác cũng như trong gia đình và xã hội… Đại úy QNCN Vũ Thị Bích Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Sư đoàn 316 cho biết: Hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, gắn công tác tuyên truyền của Hội với những sự kiện lớn của đất nước, Quân đội, đơn vị; kết hợp tuyên truyền giáo dục thường xuyên với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của đơn vị, phù hợp với đặc thù từng đơn vị và từng đối tượng cụ thể. Chính vì vậy hiệu quả tuyên truyền, giáo dục sẽ đạt được mục đích, yêu cầu ở cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo động lực, quyết tâm thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến phụ nữ, như: Bình đẳng giới; hôn nhân và gia đình; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình; quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng; nét đẹp quân nhân khi tham gia giao thông… Theo đó, với hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng “Ngày Quốc tế hạnh phúc”, “Tháng hành động vì trẻ em”; “Ngày gia đình Việt Nam”; “Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”… Thiếu tá QNCN Đỗ Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: Hội Phụ nữ đơn vị thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn và Hội Phụ nữ địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền (thông qua sinh hoạt hội viên, tọa dàm, diễn đàn, hội thi, thi tìm hiểu, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…) từ đó tạo sự hấp dẫn, tăng tính thuyết phục, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, ứng xử trong gia đình, xã hội cũng như xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.
Các cấp hội phụ nữ cũng đã phối hợp với các cơ quan báo chí phản ánh hoạt động của các cấp Hội, gương cá nhân, tập thể phụ nữ điển hình tiên tiến, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần khẳng định vai trò, sự đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực. Cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị là nhân tố gương mẫu và đặc biệt là những tuyên truyền viên nòng cốt, tích cực tham gia tuyên truyền trong gia đình, đơn vị, xã hội…
Với hình thức tuyên truyền sinh hoạt đa dạng, phong phú, nội dung giáo dục bổ ích, gần gũi, công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn Quân khu không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị yên tâm công tác, phấn đấu rèn luyện theo tiêu chí “Sức khỏe tốt; phẩm chất tốt; chuyên môn tốt; xây dựng gia đình tốt”; hưởng ứng và thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân khu đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
VŨ THƯ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.