Thứ sáu,22/06/2018 | 09:15:10 GMT+7

Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch: HÃY CẢNH GIÁC VỚI “TỰ DIỄN BIẾN” TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Ngày đăng: 16/12/2015

“Tự diễn biến” là hình thức hoạt động tự phát diễn ra theo chiều hướng không có lợi trong các tổ chức, cá nhân ở nước ta. Đó chính là biểu hiện của mâu thuẫn nội tại, kìm hãm sự phát triển của xã hội. Hình thức biểu hiện của “tự diễn biến” là mất đoàn kết nội bộ, một số cán bộ, đảng viên vì tham vọng quyền lực địa vị nên sinh ra kèn cựa tranh giành nhau bằng mọi giá kể cả việc dựng chuyện, xuyên tạc, nói xấu, hạ bệ uy tín của nhau để tôn mình lên vị trí lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan, đơn vị. “Tự diễn biến” còn có biểu hiện đoàn kết theo kiểu “kéo bè, kéo cánh”, cục bộ địa phương” nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân của một số người, nhóm người. Chung quy lại, “tự diễn biến” có nguồn gốc từ chủ nghĩa cá nhân nhằm tranh giành lợi ích và ảnh hưởng với nhau.
Bác Hồ từng chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm, thí dụ những bệnh sau đây: bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, bệnh thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ”. Chính vì lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ nên nhiều cán bộ, công chức đã xa rời nguyên tắc tổ chức kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, các qui định của Trung ương và địa phương, vi phạm các chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, tham ô, gian lận bằng cấp, chạy chức, chạy tuổi, gây nhũng nhiễu cơ quan, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Các thế lực thù địch rất chú ý tận dụng những điểm yếu này của một bộ phận cán bộ, đảng viên ta do thoái hóa biến chất hoặc mơ hồ mất cảnh giác để tác động vào, hòng gây mất ổn định chính trị xã hội.
Đấu tranh chống “tự diễn biến” trước hết là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống lợi ích nhóm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Để đấu tranh thắng lợi, người đảng viên, cán bộ, công chức phải gương mẫu, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không để các mặt trái của cơ chế thị trường tác động vào. Bên cạnh đó, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, phòng, chống có hiệu quả âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt về mọi mặt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cũng tại thời điểm này, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá ta về mọi mặt, trong đó trọng tâm là chống phá về nhân sự của Đại hội. Thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại, với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng tuyên truyền kích động, hòng gây mâu thuẫn trong nội bộ ta, nói xấu, bôi nhọ đồng chí này, tô hồng, tâng bốc đồng chí kia, gieo rắc sự hoài nghi, đố kỵ lẫn nhau. Vì thế, các cơ quan chức năng cần tăng cường làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời xác minh làm rõ dư luận xấu đối với mỗi cá nhân, tổ chức, có biện pháp xử lý nghiêm những người tung tin bịa đặt vu cáo người khác, gây mất đoàn kết nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong bộ máy nhà nước và trong các tổ chức quần chúng. Tổ chức Đảng các cấp thường xuyên quản lý, giáo dục chặt chẽ cán bộ, đảng viên, duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình đồng thời phát huy vai trò giám sát của quần chúng trong đơn vị và nhân dân địa phương nơi cán bộ, đảng viên cư trú, phòng ngừa có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên và trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và tổ chức chính trị – xã hội ở nước ta.
THU DUYÊN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *