Thứ sáu Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022, 03:53:10

Hiệu quả phòng trào TĐQT trong LLVT tỉnh Tuyên Quang

Ngày đăng: 16/11/2021

QK2 – Năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tuyên Quang được triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh lao động giúp nhân dân xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Hà Đình Khiêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Cụ thể hóa phong trào TĐQT, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương, kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phong trào TĐQT trong  LLVT tỉnh đã được triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ với việc tổ chức có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua  trong và ngoài Quân đội. Bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, các cơ quan, đơn vị đã xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua một cách cụ thể, thiết thực; đồng thời, lấy kết quả thi đua làm căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Lâm Bình thi đua huấn luyện giỏi.

Để phong trào TĐQT có sức lan tỏa sâu rộng, chất lượng, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và đối tượng. Thông qua đó tạo bước đột phá trong đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ. Nổi bật là: 100% cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng chủ trương, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị và thực hiện tốt kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu và đề xuất các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của địa phương và đơn vị. Với tinh thần “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết…”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ý chí tự lực, tự cường, tích cực, tự giác, năng động, sáng tạo cùng với các cấp, các ngành của tỉnh, tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch; lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình.

Thực hiện phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; hoàn thành việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng cao, an toàn, đúng luật; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực làm công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tạo môi trường thuận lợi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, phong trào TĐQT cũng đã góp phần tích cực trong công tác hậu cần, tài chính; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông…

Qua thực tiễn tổ chức phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, đơn vị điểm, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến trong LLVT tỉnh. Với những kết quả đạt được, 3 năm liền (2018 – 2020), Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân. Năm 2021, tiếp tục được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. 174 tập thể và 189 cá nhân có thành tích tiêu biểu đề nghị các cấp khen thưởng. Đây là tiền đề quan trọng, động lực to lớn động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào các dân tộc trên quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Bài, ảnh: PHAN THANH THỦY

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.