Chủ nhật Ngày 21 Tháng 07 Năm 2024, 05:07:11

Giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày đăng: 12/12/2020

Thực hiện những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã giúp lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu và nhiệm vụ của đội quân công tác trong thời kỳ mới.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 đọc báo trong giờ nghỉ trên thao trường huấn luyện. Ảnh: Ðức Hạnh (Bộ CHQS tỉnh)

Ðại tá Nguyễn Văn Ðẩu, Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Trước yêu cầu nhiệm vụ, tình hình mới, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng quan tâm đến diễn biến tư tưởng của bộ đội, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào công cuộc đổi mới; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác. Qua đó bảo đảm LLVT tỉnh luôn trung thành với Ðảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những giải pháp hiệu quả là giáo dục chính trị tư tưởng gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới với kết quả đạt từ khá trở lên, trong đó các nội dung như: Ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, công sự ngụy trang… đều đạt loại giỏi. Một trong những yếu tố góp phần đạt kết quả đó là Tiểu đoàn luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là trong bối cảnh đối tượng huấn luyện thuộc nhiều dân tộc, nhận thức không đồng đều.

Ðại úy Giàng Văn Ðạt, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: Công tác giáo dục chính trị tập trung giáo dục chiến sĩ mới về truyền thống Quân đội, Quân khu 2, LLVT tỉnh và truyền thống đơn vị; học tập, tìm hiểu về Ðảng cộng sản Việt Nam; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Giờ nghỉ trên thao trường huấn luyện có thể tổ chức đọc báo, kể chuyện. Tiểu đoàn cũng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu với các đơn vị kết nghĩa tạo tinh thần phấn khởi, đoàn kết. Cùng với đó, mỗi cán bộ của tiểu đoàn thường xuyên gần gũi động viên, nắm tình hình tư tưởng, thương yêu chiến sĩ như anh em một nhà để giúp chiến sĩ mới hòa nhập, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Gắn với nhiệm vụ được giao, các đơn vị LLVT tỉnh đã cụ thể hóa nội dung, xây dựng những mô hình, cách làm sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiêu biểu như: Mô hình “2 nhất, 3 làm theo”, “Mỗi ngày học một điều luật”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Trách nhiệm, kỷ cương, yêu thương, kỷ luật” của Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741; diễn đàn “tự soi – tự sửa” ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện  Mường Chà; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Mỗi ngày 1 câu hỏi, mỗi tuần 1 điều luật”, “Tháng, tuần điều lệnh”, “Tự giác, tự quản, tự rèn” của Ðoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh;  “Gia đình không sinh con thứ 3”, “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo hành gia đình và xâm hại trẻ em” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh… Những cách làm sáng tạo này vừa trang bị kiến thức, vừa động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ phấn đấu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Bùi Nhân Quý, Trưởng ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh)cho biết: Ðiểm nổi bật trong giáo dục chính trị tư tưởng thời gian qua là công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được các đơn vị triển khai sát vào mục tiêu, nhiệm vụ, các phong trào thi đua nên đạt kết quả tích cực. Năm 2020, kết quả kiểm tra giáo dục chính trị tư tưởng đối với sĩ quan: 100% đạt yêu cầu, 94,5% đạt khá, giỏi; quân nhân chuyên nghiệp: 100% đạt yêu cầu, 91,7% đạt khá, giỏi; hạ sĩ quan, binh sĩ: 100% đạt yêu cầu, 71,7% đạt khá, giỏi, trong đó kiểm tra đối với 250 chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, 81,2% khá, giỏi; lực lượng DQTV có 100% đạt yêu cầu, 78% khá, giỏi; DBÐV có 100% đạt yêu cầu, 72,6% khá, giỏi.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá Ðảng, Nhà nước, quân đội bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng càng trở nên quan trọng đối với việc xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ chiến sĩ LLVT.

Một trong những mục tiêu Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Ðảng bộ; xây dựng Ðảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh…”. Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ chiến sĩ nắm vững chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nâng cao ý thức, trách nhiệm quân nhân trong việc nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðây là nội dung quan trọng hàng đầu nhằm bảo đảm vai trò định hướng nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý phù hợp trong tình hình mới.

(Theo Báo Điện Biên Phủ)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.