Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 06:24:06

Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020

Ngày đăng: 09/11/2017

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, từ năm 2001 đến nay, bằng nhiều hình thức sắp xếp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại các doanh nghiệp quân đội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới, phục vụ tốt cho nhiệm vụ QS-QP, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Từ trên 300 doanh nghiệp (năm 2000), đến nay còn 88 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và 21 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý.

Công ty Tây Bắc (Quân khu 2) tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Ảnh : NGUYỄN HỒNG

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất với chính phủ và chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, ban hành các văn bản định hướng sắp xếp doanh nghiệp quân đội phù hợp với nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và quy định của pháp luật. Đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ QS-QP; coi trọng tăng cường quản lý Nhà nước và quản lý của chủ sở hữu. Tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng đối với doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa VKTB; bảo đảm đủ nguồn lực cho các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn chiến lược; chỉ đạo cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ QS-QP; gắn quản lý các doanh nghiệp với hoạt động chuyên môn kỹ thuật đặc thù quốc phòng. Các doanh nghiệp sau sắp xếp lại nhìn chung đã ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thích ứng được với thị trường trong nước và từng bước hội nhập quốc tế. Thiếu tướng Võ Hoàng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế – Bộ Quốc phòng cho biết: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội năm 2016, doanh thu 345.124 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2015. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu ước tính 189.000 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm. Nổi bật nhất là Tập đoàn Viễn thông Quân đội doanh thu đạt 225.818 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 65% doanh thu của các doanh nghiệp quân đội; nộp ngân sách Nhà nước 31.895 tỷ đồng và luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.
Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn vẫn giữ vững vị trí khai thác cảng biển hàng đầu Việt Nam, chiếm 92% thị phần khai thác cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh và gần 50% thị phần của cảng biển cả nước.
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam doanh thu năm 2016 đạt 2.013 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 277 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cũng đã tích cực làm công tác từ thiện, tri ân nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn của đất nước với số tiền 681 tỷ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao.
Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020, ngày 18-5-2017, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 425 về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020; Ngày 4-1-2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Đề án.
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Chính phủ, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo phấn đấu đến năm 2020 thực hiện xong Đề án sắp xếp, đổi mới nội doanh nghiệp quân đội; giảm mạnh đầu mối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng; xây dựng những doanh nghiệp thực sự có năng lực về công nghệ và quản trị, đủ sức mạnh cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP, sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống; đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài; phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sắp xếp, đổi mới cổ phần hóa doanh nghiệp phải sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; đồng thời phù hợp với thị trường, thực tiễn doanh nghiệp quân đội; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quân đội; Coi trọng giữ gìn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nhất là trong cổ phần hóa doanh nghiệp, không để xảy ra thất thoát vốn và tài sản quân đội, Nhà nước. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt công tác chính sách đối với quân nhân và người lao động đảm bảo công khai dân chủ, đúng quy định của pháp luật trong quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp quân đội.
VƯƠNG LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.