Thứ bảy Ngày 26 Tháng 09 Năm 2020, 12:10:51

Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên: Đột phá thực hiện hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày đăng: 08/04/2020

QK2 – Nhiệm kỳ 2015 – 2020, thực hiện chủ trương xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện Văn Yên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Đảng ủy Quân sự huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá thực hiện hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020.

LLVT huyện Văn Yên thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập KVPT huyện năm 2019.

Trung tá Tạ Ngọc Quỳnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Văn Yên cho biết: “Đảng ủy quân sự huyện đã thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình; đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc; tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về "Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật; tổ chức biên chế và cải cách hành chính”; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, quyết tâm chiến đấu phòng thủ; kế hoạch ứng phó thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và tổ chức luyện tập thuần thục theo các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi có tình huống xay ra.

Đảng ủy Quân sự huyện chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh rộng khắp theo đúng Luật DQTV, có số lượng hợp lý, chất lượng không ngừng được nâng lên, tỉ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt trên 19%; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp vào các đơn vị đạt 98% với tỉ lệ đảng viên đạt gần 14%”…

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự huyện đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất quốc phòng; lãnh đạo duy trì nghiêm lư­ợng dự trữ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của LLVT huyện; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; xây dựng bếp nuôi quân giỏi, đơn vị quản lý quân nhu tốt; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, không để dịch bệnh xảy ra, bảo đảm quân số khỏe đạt trên 99%; phối hợp thực hiện tốt công tác khám tuyển công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự hàng năm; đẩy mạnh tăng gia, lao động sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động của LLVT huyện; đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đăng ký, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị theo đúng quy định. LLVT huyện tích cực tham gia thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng và nòng cốt trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương; phối hợp nắm chắc tình hình đại bàn, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Huyện ủy huyện Văn Yên Luyện Hữu Chung khẳng định: “Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đặc biệt khi có tình huống xảy ra đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bảo đảm sát với tình hình thực tế và phối hợp với các lực lượng làm nòng cốt, xung kích tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống. Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nỗ lực đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giầu đẹp”.

Bài, ảnh: THANH NĂM

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *