Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 05:10:45

Đảng bộ xã Hoàng Hoa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Ngày đăng: 02/12/2020

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng là yếu tố quan trọng, then chốt, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo phát triển KT-XH ở địa phương, Đảng bộ xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng thực hiện thành công các mặt công tác ở địa phương.

 

Đảng ủy xã Hoàng Hoa bàn giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ.

 

Đảng bộ xã Hoàng Hoa có 385 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Để tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã chú trọng, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú như: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt địa phương và cơ sở; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng; đồng thời lồng ghép trong các cuộc họp ở xã và khu dân cư; giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ban thường vụ Đảng uỷ xã xây dựng kế hoạch, quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư; thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên (nếu có).

Điển hình như tại Chi bộ thôn 4, có 26 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trẻ khá cao, bởi vậy, việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chi bộ đặt lên hàng đầu và thực hiện thường xuyên.

Bí thư Chi bộ thôn 4 Hà Ngọc Anh cho biết: Hằng tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, công tác tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và nhận được sự hưởng ứng của đảng viên.

Đặc biệt, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những chuyển biến rõ nét về ý thức, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Nhiều cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; nhiều đảng viên góp công, tiền, hiến đất làm đường, tiên phong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường ở khu dân cư…

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Vũ Ngọc Hà cho biết: Nhờ thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, kiên định theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo sức mạnh đoàn kết trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

5 năm qua, Đảng bộ xã Hoàng Hoa liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,34%.

Điều đáng ghi nhận nữa là cấp uỷ, chính quyền xã đã chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xây dựng xã NTM nâng cao với 4/5 tiêu chí đã đạt và xây dựng 2 thôn NTM kiểu mẫu, trong đó, thôn 1 đạt 8/9 tiêu chí và thôn 2 đã đạt 9/9 tiêu chí.

(Theo Báo Vĩnh Phúc)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.