Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:39:04

Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam

Ngày đăng: 02/07/2018

QK2 – Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc người, việc tìm hiểu các huyền thoại về nguồn gốc của các tộc người là hết sức cần thiết. Điều này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết về truyền thống của mỗi tộc người cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tộc người, từ đó góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc.

Cuốn sách Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam.

Cuốn sách “Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam sẽ giới thiệu những câu chuyện lý thú cho bạn đọc thưởng thức, đồng thời cung cấp thông tin tham khảo cho các nhà nghiên cứu về kiến thức văn học dân gian, dân tộc học, nhân học… Với nội dung biểu đạt phong phú, các tri thức được trao truyền qua nhiều thế hệ, các huyền thoại về nguồn gốc tộc người có vai trò quan trọng trong việc định hình mối liên hệ nội bộ của mỗi tộc người và mối liên hệ giữa các tộc người trong một quốc gia. Toàn bộ các tác phẩm huyền thoại nguồn gốc có trong tuyển tập này được trích từ các tài liệu gốc để giới thiệu tới bạn đọc.

Sách do Nhà xuất bản Đại học quốc gia xuất bản, gồm 5771 trang, lưu hành năm 2018.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.