Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:09:24

Đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

Ngày đăng: 22/09/2020

QK2 – Đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành, phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội ta. Đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là yếu tố nền gốc, nguyên nhân sâu xa tạo nên sức mạnh to lớn góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hơn 75 năm qua, mà còn trực tiếp làm cho hình ảnh người chiến sỹ quân đội luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Sách do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản và phát hành năm 2020.

Trên thực tế, đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” được lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân đội thường xuyên thực hành, dày công bồi đắp, nâng niu, gìn giữ và phát huy, qua đó đã làm toát lên bản chất tốt đẹp, truyền thống quý báu của quân đội nhân dân Việt Nam… Mặc dù vậy, do những nguyên nhân khác nhau cả khách quan và chủ quan, ở một bộ phận cán bộ, chiến sỹ quân đội, trong những thời điểm nhất định, việc thực hành đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” chưa được triệt để, thậm chí còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm suy giảm đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, trong tình hình mới, trước sự tác động đa chiều của quá trình hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền kinh tế thị trường, yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và thực hiện các chức năng của quân đội, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” cùng nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,… đòi hỏi quá trình xây dựng đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng trở nên quan trong cấp thiết.

Chính vì vậy, nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề trên, Thư viện Quân khu 2 xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: Đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới do Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyên Văn Bạo làm chủ biên. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc làm sáng tỏ nguồn gốc, bản chất, chuẩn mực đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”, tìm ra những yếu tố tác động, xác định yêu cầu và đề xuất các giải pháp xây dựng đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới với ý nghĩa lý luận sâu sắc và giá trị thực tiễn to lớn.                        

Thanh Hương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.