Chủ nhật Ngày 13 Tháng 06 Năm 2021, 11:51:11

Từ ngày 26-28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 26/10/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị ngày 30/5/2019 về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sau một thời gian chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh (thành phố Việt Trì) với sự tham dự của 336 đại biểu đại diện cho 18 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 105 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Đất nước ta trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả  to lớn sau 5 năm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo chương trình, chiều 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu khai mạc phiên trù bị. 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *