Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 07:16:37

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong Đảng bộ và LLVT Quân khu

Ngày đăng: 11/02/2017

QK2 – Thường vụ Đảng ủy Quân khu vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ và Lực lượng vũ trang Quân khu.

Hội nghị tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Cục Hậu cần.

Hội nghị tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Cục Hậu cần.

Theo Kế hoạch đã được triển khai, các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, lựa chọn khâu đột phá trong cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác, gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện, ban hành hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì chặt chẽ, nền nếp; tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tăng cường “tự soi”, “tự sửa”; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị hằng năm…
Tin, ảnh: ĐÀO DÂNG TRIỀU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.