Thứ năm Ngày 24 Tháng 09 Năm 2020, 05:05:15

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế

Ngày đăng: 21/02/2020

QK2 – Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ Đảng ta vẫn tiến hành thường xuyên, nhưng chưa bao giờ được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và mang lại những kết quả cụ thể như những năm gần đây. Có được những thành tựu vui mừng ấy là do quyết tâm lớn của toàn Đảng, của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – người khởi xướng, kiên trì, quyết tâm, kiên quyết trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều câu nói của đồng chí như mệnh lệnh thôi thúc các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng quyết tâm đẩy lùi tham nhũng và cả những lời phát biểu tự đáy lòng với quyết tâm cao nhất ấy của đồng chí đã trở thành thông điệp đầy nhiệt huyết, “tiếp lửa” cho cuộc chiến chống tệ tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”.

Cuốn sách: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” là tổng hợp những bài viết của rất nhiều trí thức, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Những bài viết ấy xuất hiện và lan tỏa ở nhiều kênh thông tin và trên hầu hết các trang mạng xã hội, với nhiều cách nghĩ, góc nhìn khác nhau, nhưng có điểm chung là khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của những người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và tăng cường đối ngoại. Nội dung các bài viết không chỉ biểu thị niềm tin đối với Đảng mà còn là tư liệu quý, sinh động, đa rạng về một phần quan trong của công tác xây dựng Đảng. Nội dung các bài viết trong cuốn sách đã được báo nhân dân và Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật có biên tập, chỉnh lý, nhưng về cơ bản vẫn trên tinh thần tôn trọng ý tứ của tác giả.

Sách do Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2019.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *