Thứ năm Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020, 06:11:41

Tính ưu việt của chế độ xã hội

Ngày đăng: 06/10/2020

Bài 5: Bản lĩnh kiên cường, vượt qua gian khó

 

Ở bài trước đã đề cập về câu chuyện của một công dân Anh chứng kiến và cảm nhận về công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam. Đó cũng chính là câu chuyện về bản lĩnh, trí tuệ một đất nước vốn nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa, lắm mưa nhiều bão, hầu như thế kỷ nào cũng có các thế lực ngoại bang nhòm ngó, xâm lược. Bản lĩnh kiên cường trở thành một trong những nét cội gốc văn hóa và tính cách dân tộc Việt. Từ dòng chảy lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước và từ quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm ấy, tinh thần yêu nước đã trở thành truyền thống quý báu, điểm hội tụ của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

LLVT tỉnh Yên Bái hát mừng thành công đất nước.

Lãnh tụ thiên tài của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế từng tổng kết “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn”. Vấn đề ấy đã được khẳng định trong lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thù trong giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt đồng hành với giặc ngoại xâm. Vượt lên trên tình thế hiểm nguy ấy, chính quyền cách mạng non trẻ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch đã từng bước tháo gỡ, đưa đất nước vững vàng  kháng chiến và phát triển.

Trong các giai đoạn cách mạng sau này, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, trải qua rất nhiều gian nan thử thách tưởng chừng không vượt qua. Tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân đã tạo sức mạnh thần kỳ để hoàn thành mục tiêu độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Sau hơn ba mươi năm đổi mới, trong điều kiện đất nước từng bước tham gia, rồi chủ động hội nhập hợp tác quốc tế, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định và thế giới đánh giá cao.

Xuyên suốt tiến trình lịch sử đất nước thời đại Hồ Chí Minh cho thấy, thời kỳ nào cũng đầy rẫy những nguy cơ, thách thức, nhất là trong điều kiện các thế lực thù địch ráo riết chống phá nhưng Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt phong ba bão tố. Chế độ xã hội của Việt Nam luôn khẳng định được tính ưu việt. Đấy chính là bản lĩnh kiên cường vượt qua thử thách của dân tộc mà mỗi người dân Việt có trách nhiệm tự hào, tự tôn, giữ gìn và phát huy điều đó.

Khi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII đang gần đến, một số tổ chức, phần tử phản động, chống phá cách mạng tiếp tục ráo riết chống phá Đảng. Bằng nhiều luận điệu xuyên tạc thực tiễn, bản chất chế độ, họ cố tình công kích đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Đáng tiếc trong số những kẻ đó lại mang dòng máu Việt. Điều nực cười là một số không sống trong nước nhưng đánh giá đời sống chính trị, xã hội qua mạng xã hội với góc nhìn thiển cận.

Một tác giả có tên Nguyễn Hùng thường xuyên viết bài đăng trên trang VOA, được trang này giới thiệu là người đồng sáng lập chương trình Bàn tròn Thứ Năm của BBC Tiếng Việt. Diễn đàn này chuyên mổ xẻ các vấn đề thời sự Việt Nam một cách phiếm diện, “sáng tác” thực tiễn Việt Nam. Gần đây, chuẩn bị đến Đại hội XIII của Đảng, Nguyễn Hùng lại nêu quan điểm không phải cứ là đảng viên cộng sản là đã tin vào đường lối của đảng, quy kết Đảng Cộng sản kiên quyết chỉ duy trì một ngôi nhà chính trị duy nhất khiến cho hàng chục triệu người trở thành vô gia cư về chính trị. Anh ta chia sẻ rằng, trong hơn 30 năm qua, cái bụng của người dân Việt Nam có ấm thêm nhưng cái vòng kim cô trên đầu họ vẫn gần như không có gì thay đổi. Cái vòng kim cô ý thức hệ đó làm cho đất nước mãi ở chiếu dưới của sự phát triển, người dân mướt mải mới xin được visa vào những nước giàu, nhiều người đành chui vào thùng công-ten-nơ để rồi mất mạng. 

Những lý lẽ xuyên tạc, hằn học chế độ như kiểu Nguyễn Hùng kể trên có khá nhiều, tuy nhiên, như VOA giới thiệu, “các bài viết của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ”. Đấy là chiêu trò gây nhiễu loạn thông tin, cũng có thể coi là sự nhục nhã của những kẻ “rước voi dày mả tổ” như một số nhân vật lịch sử phản động đã nêu ở những bài trước. Thật tiếc cho các tác giả này không được trực tiếp vun trồng và thụ hưởng thành quả ưu việt của chế độ chính trị xã hội Việt Nam hiện nay.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, những thông tin phản động, xấu độc trên trở thành một trong những thách thức của chế độ đòi hỏi mọi người phải tỉnh táo vượt qua. Tự hào với thành tựu đổi mới và phát huy bản chất tốt đẹp của chế độ, mỗi người dân Việt phải nhận diện luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, Đảng ta phải thật sự vững vàng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến, để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động…”.

Hơn lúc nào hết, bản lĩnh kiên cường của dân tộc càng phải được phát huy, ngay từ nhận thức và hành động của mỗi con người. Vượt qua thách thức, vững niềm tin theo Đảng, bảo vệ chế độ xã hội.

ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *