Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 10:05:26

Phát huy vai trò các lực lượng trong đấu tranh, bảo vệ Đảng

Ngày đăng: 18/03/2024

QK2 – Trong năm qua, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá, nói xấu cán bộ Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trên cơ sở đó nâng cao “sức đề kháng” cho CB,CS trước những thông tin xấu độc, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen tặng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Một trong những giải pháp để nâng cao “sức đề kháng” trước những thông tin xấu độc đó là: Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy (CU,CH) các cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV) tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), chiến sĩ, nâng cao nhận thức về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ cách mạng của Quân đội; bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”… Qua đó giúp CB,CS thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; có khả năng nhận diện và đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Đồng thời thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CB,ĐV, quần chúng về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định trong việc truy cập, sử dụng trang fanpage của đơn vị để chia sẻ những nội dung bài viết về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với công tác dân vận, tham gia giúp dân xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan toả sâu rộng trong CB,ĐV và quần chúng nhân dân trên địa bàn…; đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh. Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, sai lệch của kẻ thù, lực lượng nòng cốt Bộ CHQS tỉnh đã đăng tải, chia sẻ trên 1.500 tin, bài, ảnh, video lan tỏa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiến hành đấu tranh, gỡ bỏ trên 130 tài khoản của các đối tượng phản động.

Trung úy Nguyễn Thanh Tùng, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh bày tỏ: Đại đội Trinh sát là đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, chủ yếu là lực lượng đoàn viên, thanh niên có tuổi đời từ 18 – 25 chiếm trên 30% quân số của đơn vị; phần lớn CB,CS đơn vị công tác xa gia đình và có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, CU,CH đơn vị thường xuyên nắm chắc tâm tư tình cảm của từng CB,CS; kịp thời có biện pháp động viên, khích lệ CB,CS yên tâm công tác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thường xuyên quán triệt cho CB,CS nắm chắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên và định hướng những biện pháp đấu tranh, phòng chống những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Do làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nên nhiều năm qua, các CQ,ĐV luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối; qua đó góp phần xây dựng đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”; 100% CB,CS yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Hà Đình Khiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS Tuyên Quang, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh, việc giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho đơn vị luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, việc nhận diện, đấu tranh với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là việc làm thường xuyên, liên tục để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong LLVT tỉnh. Do vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng nòng cốt các cấp. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của CU,CH các cấp trong quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho CB,CS, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực hiện hiệu quả Quyết định số 1371 Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (gọi tắt là Đề án 1371) và Đề án số 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội” cho CB,CS LLVT và nhân dân trên địa bàn. Tăng cường xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CQ,ĐV, góp phần xây dựng trận địa tư tưởng trong LLVT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: DƯƠNG NINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.