Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 01:34:50

Nghiệm thu đề tài lịch sử Quân sự tỉnh Sơn La

Ngày đăng: 02/11/2021

QK2 – Ngày 02-11, Bộ CHQS tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Lịch sử Quân sự tỉnh Sơn La 1945 – 2020”. Đại tá Tô Quang Hanh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Bộ CHQS tỉnh.

Hội đồng nghiệm thu đề tài Lịch sử Quân sự tỉnh Sơn La.

Đề tài được kết cấu gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Phần nội dung bố cục làm 4 chương, gồm: Lực lượng Quân sự tỉnh Sơn La trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); Lực lượng Quân sự tỉnh Sơn La trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975); Lực lượng Quân sự tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976 – 2000); Lực lượng Quân sự tỉnh Sơn La trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2001 – 2020).

Tại hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đề tài của tỉnh đánh giá cao quá trình sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh đề tài; khẳng định đây là đề tài khoa học xã hội nhân văn thuộc ngành quân sự. Đồng thời khẳng định, đề tài “Lịch sử Quân sự tỉnh Sơn La 1945 – 2020” là nguồn tư liệu quý, giúp luận giải một cách hệ thống, toàn diện, khách quan sự hình thành, quá trình phát triển, thành tựu và những khó khăn, hạn chế của lịch sử quân sự tỉnh Sơn La (1945 – 2020). Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống và rút ra bài học quý báu trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC THỊNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.