Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 12:35:25

Huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 24/04/2017

QK2 – Việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 49) đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế trên địa bàn huyện Yên Sơn đã và đang thể hiện ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc; đồng thời thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa”, thúc đẩy an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Ban CHQS huyện Yên Sơn chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng chính sách theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ban CHQS huyện Yên Sơn chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng chính sách theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định 49 và các văn bản chỉ đạo “Về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực, chủ động tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo 24 đúng, đủ thành phần; tổ chức in, cấp phát tài liệu, mẫu biểu, triển khai thực hiện nhanh chóng, chính xác, thống nhất từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, tiến hành khảo sát số lượng đối tượng được hưởng theo Quyết định trên địa bàn toàn huyện; chỉ đạo Hội đồng chính sách các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về nội dung của Quyết định, thông tư, hướng dẫn làm cho các đối tượng và nhân dân nắm được chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng và về chế độ, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và phương pháp kê khai, thiết lập hồ sơ.

Xác định đúng, sát những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, như số lượng đối tượng hưởng chế độ đông, thành phần đa dạng, phần lớn các đối tượng không còn giữ được giấy tờ gốc và các giấy tờ liên quan do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, Ban CHQS huyện tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ từng bước, nhờ vậy việc phân loại từng đối tượng rõ ràng, bảo đảm cho quá trình xét duyệt được thuận lợi.

Việc tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng được tiến hành chặt chẽ từ cấp thôn (bản), xã (phường, thị trấn) đến cấp huyện bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, đúng quy trình. Quá trình xét duyệt phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là cơ quan quân sự, công an, Hội Cựu chiến binh, ngành Lao động – thương binh và xã hội. Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, các địa phương cơ sở khi tiến hành xét duyệt. Khi đối tượng được hưởng chế độ, tổ chức niêm yết danh sách ở các vị trí công cộng, thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh nội bộ của thôn, xóm từ 10 đến 15 ngày, nếu không có ý kiến mới tiến hành chi trả…

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, đến nay Ban CHQS huyện tiếp nhận, xét duyệt đề nghị lên trên được 2.104 hồ sơ; tiến hành chi trả 2 đợt cho 858 đối tượng đảm bảo chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc, đúng đối tượng với số tiền hơn 1.7 tỷ đồng. Với kết quả trên, huyện Yên Sơn là địa phương dẫn đầu của tỉnh trong triển khai thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, huyện Yên Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét duyệt các đối tượng. Với quyết tâm “cán đích” việc thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện; phát huy tốt hơn nữa vai trò của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu, nâng cao chất lượng xét duyệt, bảo đảm đúng đối tượng, kiên quyết không để sót, lọt đối tượng, qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Bài, ảnh: HOÀNG LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.