Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 01:41:52

“Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 02/05/2018

QK2  – Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đẹp nhất của thời đại chúng ta, một người cộng sản mẫu mực, có học vấn uyên bác, tư tưởng đổi mới, tâm hồn cao thượng, ý chí kiên cường, tình cảm trong sáng, tác phong khiêm tốn, cuộc sống dản dị. Đó là tấm gương tuyệt vời về con người mới, con người yêu nước sâu sắc nhất và chủ nghĩa xã hội, hòa đồng với thiên nhiên và làm chủ bản thân; con người của lao động, tình thương và lẽ phải, kết hợp hài hòa cuộc sống của cá nhân với cuộc sống của tập thể và toàn xã hội.

Cuốn sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một tài liệu quý giúp bạn đọc tìm hiểu, vận dụng thực hiện có hiệu quả cuộc phát động thi đua “làm theo lời Bác thi đua giành 3 nhất” kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua là ái quốc và đặc biệt hướng tới ngày sinh lần thứ 128 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kinh yêu.

Cuốn sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lgồm 321 trang.

 Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giữ một vị trí nổi bật trong công cuộc xây dựng đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam; đang góp phần quan trọng điều chỉnh hành vi của mỗi con người Việt Nam theo hướng chân – thiện – mỹ – một trong những điều kiện quan trọng để hình thành xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; mọi người sống với nhau nhân ái, nghĩa tình, khoan dung, thực hiện các quyền con người và đảm bảo các giá trị làm người.

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là phần quý báu nhất trong di sản của Người, kết đọng thành các giá trị ổn định, bền vững, đa diện, nhiều mầu sắc, có sức lan tỏa và phát sáng mãnh liệt. Cho dù đất nước, dân tộc và thời đại sẽ có đổi thay, nhưng những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn sống mãi; vẫn là nền tảng vững chắc cho các quan hệ xã hội mới, tài sản tinh thần vô cùng to lớn, quý báu của Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ.

Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng, một người cộng sản vĩ đại, đồng thời cũng là tấm gương đạo đức, phong cách của một người bình thường, ai cũng có thể học theo để làm một người cách  mạng, một người công dân tốt.

Phần thứ hai: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng, phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là lời giải cho bài toán kiến tạo các quan hệ xã hội mang đậm bản chất người của nhân loại mà giá trị của nó không thể phai mờ, đã góp sức “phục hưng” và “cải tạo một thời đại”. Trong tầm nhìn dài hạn của nhân loại tiến bộ, Hồ Chí Minh là một trong những tấm gương sáng nhất về cuộc đời của một con người “đầy tinh yêu nhân dân, đầy yêu thương con trẻ, dạt dào tình yêu tổ quốc, yêu những người lao động, yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa”; hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc.

Cuốn sách gồm 312 trang, do Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông ấn hành năm 2017, hiện đang có trong hệ thống thư viện, phòng đọc các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.