Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 08:18:34

Đột phá đổi mới giáo dục chính trị ở Sư đoàn “Quả đấm thép”

Ngày đăng: 06/01/2024

QK2 – Sinh ra trên vùng quê cách mạng, được thử lửa trong cam go, ác liệt của chiến tranh, được sự chăm lo, dìu dắt của Đảng, Bác Hồ, của đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước, Sư đoàn 316 ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, chiến đấu và chiến thắng, xứng đáng là “quả đấm thép” của Quân khu 2. Hiện nay, đơn vị đứng chân và thực hiện nhiệm vụ trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Đoan Hùng (Phú Thọ) với nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị – cơ sở nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 316 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và đạt được kết quả vững chắc.

Bài 1: Coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Công tác giáo dục chính trị là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng, văn hóa; là khâu cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến việc củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Thấu triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Sư đoàn 316 đã và đang có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn khẳng định: Nhận thức tầm quan trọng đặc biết của công tác giáo dục chính trị và trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp, cấp ủy các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 316 chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới, trọng tâm hướng vào đề ra chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung, thời gian, quân số học tập; khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, phù hợp với thực tiễn, đặc thù của đơn vị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cụ thể hóa nghị quyết, đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện; tổ chức phát động, ký kết, giao ước thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo                               thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2024 của Sư đoàn 316.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị một cách toàn diện, đồng bộ bằng nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực. Trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, hằng năm, 6 tháng, từng quý và nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện của cấp ủy các cấp đều xác định nội dung, chỉ tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách, tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả huấn luyện nói chung, giáo dục chính trị nói riêng của đơn vị. Chính ủy, chính trị viên các cấp chủ động trao đổi với người chỉ huy thống nhất nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm. Cơ quan chính trị các cấp tích cực tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị; tăng cường kiểm tra, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kịp thời giải quyết. Kiên quyết khắc phục triệt để biểu hiện “giao khoán” công tác giáo dục chính trị cho cán bộ chính trị.

Hằng năm và trong từng giai đoạn, Sư đoàn đã chỉ đạo cơ quan xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng chặt chẽ, khoa học, xác định rõ nội dung, thời gian, bảo đảm thống nhất, đồng bộ; trong đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu, thành lập các câu lạc bộ huấn luyện giỏi, đổi mới đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị gắn với chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm (hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn chọn từ 3 – 4 đầu mối đơn vị để xây dựng điểm trên các mặt công tác; 100% các đơn vị trong toàn Sư đoàn xác định xây dựng đơn vị điểm vững mạnh, toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”). Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kiện toàn về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị cấp đại đội, tiểu đoàn theo đúng Quy chế giáo dục chính trị (trong 10 năm qua, Sư đoàn đã kiện toàn gần 400 lượt tổ cán bộ giảng dạy chính trị, hơn 1.500 lượt cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp). Vì vậy, công tác giảng dạy chính trị của Sư đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2011 đến nay, Sư đoàn có gần 300 lượt tập thể được Bộ, Quân khu, Sư đoàn công nhận đơn vị huấn luyện giỏi, kết quả giáo dục chính trị đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra hệ thống giáo án, bài giảng chính trị tại Sư đoàn 316.

Có thể khẳng định, với việc coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, công tác giáo dục chính trị tại Sư đoàn 316 đã đạt được những kết quả vững chắc, thiết thực nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: VŨ THƯ – HOÀNG OANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.