Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 08:40:04

Đột phá đổi mới giáo dục chính trị ở Sư đoàn “Quả đấm thép”

Ngày đăng: 07/01/2024

QK2 – Giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, nội dung này thường “khô”, “khó”, nhàm chán, khiến bộ đội thường có tâm lý “ngại học”, không có hứng thú tiếp thu các nội dung học tập. Khắc phục “rào cản” đó, các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 316 tích cực đổi mới, với quan điểm “mềm hóa” nội dung để công tác giáo dục chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Bài 2: “Mềm hóa” nội dung

Từ thực tiễn đã cho thấy, để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng, Sư đoàn đã triển khai nghiêm túc nội dung học tập theo quy định, gắn với biên tập các tài liệu phục vụ giáo dục chính trị và giáo dục truyền thống bằng nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thuận lợi cho bộ đội ghi chép, ôn tập và thảo luận. Duy trì thực hiện nghiêm quy trình chuẩn bị, thông qua bài giảng ở tổ và thực hành giảng bài, chủ động cập nhật, kịp thời cập nhật, bổ sung các thông tin mới, nhất là đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy các cấp.

Thượng tá Phạm Hồng Dự, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 316 chia sẻ: Hằng năm, căn cứ Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, kế hoạch giáo dục chính trị của Sư đoàn và nhiệm vụ đơn vị…, Phòng Chính trị Sư đoàn thường xuyên rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình, nội dung phù hợp với thực tiễn và từng đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hướng dẫn, lập kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, theo đúng phân cấp. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn lập kế hoạch giáo dục chính trị tháng, chia đến từng tuần. Cấp tiểu đoàn, đại đội và tương đương không lập kế hoạch giáo dục chính trị mà căn cứ vào nội dung định hướng chung được đưa vào kế hoạch CTĐ, CTCT năm; những nội dung, chuyên đề, tên bài cụ thể được đưa vào chương trình hoạt động CTĐ, CTCT tháng, lịch CTĐ, CTCT tuần… Từ đó tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu động viên chiến sĩ mới                                                             tại Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316).

Trong thực hiện nội dung, chương trình giáo dục, Sư đoàn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, truyền thụ kiến thức nâng cao nhận thức toàn diện và những hiểu biết pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Các luật, thông tư, chỉ thị, quy định, các văn bản về chấp hành pháp luật, kỷ luật của các cấp được chuyển tải thông qua các hình thức giáo dục chính trị cơ bản, nói chuyện pháp luật, khai thác tủ sách pháp luật điện tử, ngày pháp luật, các mô hình, hội thi tìm hiểu, tọa đàm, sân khấu hóa… Trong 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn tổ chức 24 cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, kỷ luật, trong đó có 15 cuộc thi tìm hiểu bằng hình thức sân khấu hóa bảo đảm hiệu quả cao. Tổ chức 58 buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên về các chủ đề: “Tuổi trẻ Sư đoàn 316 vững bước dưới cờ Đảng”; “Thanh niên với chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”; “Tuổi trẻ Sư đoàn 316 chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”; “Thanh niên Sư đoàn 316 tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật”; “Sáng mãi truyền thống Sư đoàn 316 Anh hùng”… Hằng năm, triển khai thi cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đạt hiệu quả và sức lan tỏa cao; kịp thời thông tin, tuyên truyền và xây dựng cho bộ đội ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật…

Cùng với đó, việc phân chia thời gian trong bài giảng chính trị đã được các đơn vị triển khai thực hiện khoa học, thống nhất; trong đó ưu tiên vào nội dung trọng tâm, trọng điểm, coi trọng ôn luyện, thảo luận, xem video, phóng sự và các hoạt động bổ trợ phù hợp để bộ đội nắm chắc được nội dung ngay trong từng buổi học… Bên cạnh đó, việc học bù, học vét được các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc; quân số tham gia học tập hằng năm trung bình đạt 99% trở lên. 

Đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) tham qua, học tập                                    tại Nhà truyền thống Sư đoàn.

“Trên cơ sở các nội dung học tập chính trị theo chương trình cơ bản, Phòng Chính trị Sư đoàn chủ động xây đề cương bài giảng chính trị rút gọn, bộ bài giảng điện tử mẫu; thống nhất đề cương thảo luận chính trị ở tổ cho hạ sĩ quan, binh sĩ và chiến sĩ mới theo tài liệu giáo dục chính trị mới để bộ đội dễ nhớ, dễ học… Để “mềm hóa” các nội dung giáo dục chính trị, đơn vị còn chủ động nghiên cứu, biên soạn tài liệu học tập chính trị, giáo dục truyền thống dưới dạng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, như: “Một số kinh nghiệm quản lý và xử lý vi phạm kỷ luật thường gặp ở cấp phân đội”; “Những vấn đề cần biết về tội phạm và hành vi phạm tội”; “Một số kinh nghiệm quản lý tư tưởng bộ đội ở đơn vị cơ sở”; “Hồ sơ thông tin chiến sĩ; “Sổ tay quân nhân”;  “Những tình huống tư tưởng thường gặp ở Sư đoàn và gợi ý các biện pháp xử lý”… Cùng với đó, đơn vị đã khéo léo, linh hoạt chuyển thể các nội dung giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống vào hình ảnh trực quan, thông qua phát hành đĩa phim: “Lịch sử truyền thống Sư đoàn 316”, “Sáng mãi những tấm gương tuổi trẻ Sư đoàn 316 Anh hùng”; Chiến lệ điện tử “Sư đoàn 316 trong chiến dịch Điện Biên Phủ”, “Sư đoàn 316 trong chiến dịch Tây nguyên”, “Sư đoàn 316 trong thực hiện nhiêm vụ quốc tế… để cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận một cách nhanh chóng, tự giác, hình thành nhu cầu tự thân, không gò bó, gượng ép đối với việc học tập chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, quản lý tư tưởng bộ đội ở đơn vị” – Thượng tá Phạm Hồng Dự, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết thêm.

Nhờ những giải pháp sát đúng, hiệu quả, cộng với sự chủ động, sáng tạo trong việc “mềm hóa” nội dung, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại Sư đoàn 316 không ngừng được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao; luôn đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động; vượt lên mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: VŨ THƯ – HOÀNG OANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.