Thứ sáu Ngày 17 Tháng 07 Năm 2020, 12:06:00

Đảng bộ Lữ đoàn 543: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống

Ngày đăng: 25/05/2020

QK2 – Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 543 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 10 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; xây dựng công trình, rà phá vật cản; các nhiệm vụ đột xuất phòng chống lụt bão; xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, tạo bước phát triển vững chắc về mọi mặt và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở nhìn nhận, dự báo toàn diện tình hình, phân tích thấu đáo những thuận lợi, khó khăn tác động đến quá trình xây dựng, phát triển của Lữ đoàn 543 trong những năm tới, theo Đại tá Nguyễn Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn điều quan trọng, có tính quyết định, đó là phải thực hiện dân chủ thật sự trong Đảng bộ, mọi công việc của Lữ đoàn sẽ được tập thể Đảng ủy dân chủ thảo luận kỹ trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, nhất là các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và những mặt công tác quan trọng, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực trước khi quyết định theo thẩm quyền. Đại tá Nguyễn Công Phương nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Thường vụ và các đồng chí đảng ủy viên nhiệm kỳ mới đã thể hiện rõ quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo; nói đi đôi với làm, đồng thời phát huy trách nhiệm nêu gương theo Chỉ thị 53 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu ngay từ những tháng của đầu nhiệm kỳ.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua tại đại hội vừa qua, Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong toàn Đảng bộ. Bằng việc phân công trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân các đảng ủy viên, cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát và chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Tập trung chỉ đạo các khâu đột phá từ tư duy đến hành động; từ bố trí cán bộ đến điều hành, tổ chức thực hiện phải đạt được mục tiêu đại hội đã đề ra, để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Tiểu đoàn 2, đơn vị làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ trên các vùng biên giới, đây là nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thiếu tá Nguyễn Trường Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 tán thành cao với các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ đã xác định. Anh cho biết, Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn bế mạc, Tiểu đoàn 2 đã tổ chức thông báo nhanh tới 100% cán bộ, chiến sĩ về kết quả Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn, đồng thời đã tổ chức quán triệt Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, Đảng ủy Tiểu đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà phá vật cản. Công việc đầu tiên là lựa chọn ngay những cán bộ, đảng viên có trình độ năng lực, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn kỹ thuật giỏi, nhiều kinh nghiệm, là lực lượng nòng cốt trực tiếp lên đường làm nhiệm vụ rà phá vật cản, đồng thời tổ chức huấn luyện bổ sung cho cán bộ, chiến sĩ thành thục động tác kỹ thuật cơ bản, nắm chắc chuyên môn kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ, nhất là khi phát hiện tình huống mới tại các vị trí đơn vị làm nhiệm vụ.

Là đơn vị trực tiếp thi công các công trình chiến đấu, Tiểu đoàn 1 thường xuyên đóng quân phân tán xa chỉ huy Lữ đoàn. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Đảng bộ Lữ đoàn đã xác định trong nhiệm kỳ, Thiếu tá Ngô Hồng Quân, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết, trước mắt Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn sẽ tập trung bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ về kinh nghiệm xây dựng công trình chiến đấu, các quy định thực hiện thiết kế, biện pháp thi công xây dựng cơ bản của Nhà nước và Quân đội. Thời gian tiếp theo đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn và giao nhiệm vụ đến từng bộ phận thực hiện, toàn đơn vị quyết tâm phấn đấu không có các rủi ro trong quá trình thi công công trình chiến đấu.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan thuộc Lữ đoàn, các tổ chức quần chúng cũng đang tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội, thực hiện nghiêm túc việc triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan. Đặc biệt là các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm của năm 2020, nhằm tạo đột phá ngay trong những năm đầu, tạo động lực cho các năm tiếp theo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của cả nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn 543, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ sẽ tập trung triển khai và làm chuyển biến chất lượng việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng ủy Lữ đoàn và từng đồng chí đảng ủy viên thực hiện nghiêm túc việc “tự soi – tự sửa” theo từng nội dung gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở, xây dựng Lữ đoàn ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *